Cours de communication en français (intensief avond)

Rooster

Eerste semester schrijf in

Tweede semester schrijf in

(1) OT: datum oriëntatietest

(2) Waar? In deze kolom staat in welk lokaal of auditorium de cursus doorgaat. Gedetailleerde info vindt u in het onderdeel "Wegbeschrijving".

(*) Mededeling: Het UCT zal alle redelijke middelen inzetten om de beschikbaarheid van cursussen zo snel mogelijk op de site weer te geven. Om technische redenen kan hierin echter enige vertraging optreden, waardoor een cursus te lang onterecht op "vrij" blijft staan. Gelieve deze kolom dan ook te beschouwen als een hulpmiddel en niet als een garantie dat de cursus nog effectief beschikbaar is.   Indien een cursus toch volzet zou zijn op het moment van uw inschrijving, zal u hier uiteraard zo snel mogelijk over ingelicht worden.

Inhoudelijke informatie

Vereiste voorkennis:

  • U hebt Frans gehad in het secundair onderwijs, als 2de of 3de taal.
    • Bij het spreken kan u zich vrij vlot verwoorden. Toch zou u graag uw woordenschat verruimen en een herhaling krijgen van een aantal moeilijke maar belangrijke grammaticale items (l'emploi des modes et des temps, les pronoms personnels ...).
    • Wanneer Franstaligen u aanspreken begrijpt u hen. Toch ervaart u soms problemen wanneer ze (te) snel praten.
  • U hebt niet vaak de mogelijkheid om in contact te komen met het Frans maar u hebt wél nood aan een goede beheersing van de taal (om te solliciteren, op het werk, bij de studies ...).
  • Alvorens in te schrijven, legt u de online oriëntatietest af. Deze test verwijst u door naar de cursus die het best overeenkomt met uw niveau. Om een volledig en accuraat beeld te hebben van uw niveau, wordt dit tijdens het eerste contactmoment van de cursus definitief bepaald aan de hand van een mondelinge oriëntatietest, waardoor u eventueel alsnog kan worden doorverwezen naar een ander niveau.

Doelstelling: zie "Inhoud"

Inhoud:

  • Spreekvaardigheid: in deze cursus staat communicatie centraal. U overwint uw drempelvrees om het woord te nemen en u leert vlotter en correcter praten.
  • Specifieke grammaticale items: le subjonctif et le conditionnel, les pronoms personnels, les phrases introduites par si ...

Begintest: Zelftest

Administratief

Cursusafkorting : CCFK

Programma: VTO

Prijzen

Prijscategorie: B

Nuttige info

Mededeling:
- Deze cursus heette voorheen "Cours communicatif de français"!
- Deze cursus wordt ook als zomercursus aangeboden.

Handboek: UCT handboek. U krijgt dit handboek tijdens de les van uw docent.

Aanbevolen werken:
- Bescherelle (2006): La conjugaison pour tous, Paris: Hatier
- De Spiegeleer J. e.a (2007): Grammaire 2000, Deurne: Wolters Plantyn
- Van Dale Pocketwoordenboek Frans-Nederlands – Utrecht: Van Dale
- Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands-Frans – Utrecht: Van Dale

Aanbevolen werken - extra informatie: Wanneer u één of meer van deze boeken aankoopt bij Standaard Boekhandel, Kouter 31, 9000 Gent krijgt u 10% op de officiële prijs. Zeg bij aankoop dat u UCT-student bent.

Overzicht

ERK: B2

Aantal lesuren : 30

Periode: [elk sem.]

Uren per week : 2 x 2

Cursusboek verkrijgbaar bij: UCT

Voor wie?: Iedereen