Praktisch Frans 2

Rooster

Eerste semester schrijf in

Tweede semester schrijf in

(1) OT: datum oriëntatietest

(2) Waar? In deze kolom staat in welk lokaal of auditorium de cursus doorgaat. Gedetailleerde info vindt u in het onderdeel "Wegbeschrijving".

(*) Mededeling: Het UCT zal alle redelijke middelen inzetten om de beschikbaarheid van cursussen zo snel mogelijk op de site weer te geven. Om technische redenen kan hierin echter enige vertraging optreden, waardoor een cursus te lang onterecht op "vrij" blijft staan. Gelieve deze kolom dan ook te beschouwen als een hulpmiddel en niet als een garantie dat de cursus nog effectief beschikbaar is.   Indien een cursus toch volzet zou zijn op het moment van uw inschrijving, zal u hier uiteraard zo snel mogelijk over ingelicht worden.

Inhoudelijke informatie

Vereiste voorkennis:

 • U hebt reeds een cursus Frans gevolgd maar uw kennis beperkt zich tot de basiselementen:
  • Frans spreken is erg moeilijk: u kan enkel korte zinnetjes vormen en uw woordenschat beperkt zich tot heel algemene onderwerpen.
  • U verstaat Franstaligen alleen als ze heel traag en duidelijk spreken.
  • Bij het lezen van algemene teksten in het Frans merkt u dat vele woorden en constructies u nog onbekend voorkomen.
  • Als u Frans schrijft gebruikt u enkel korte, eenvoudige zinnen.
 • Als u Frans spreekt, gebruikt u reeds de indicatif présent. De vorming en het gebruik van de tijden van het verleden hebt u nog niet onder de knie.
 • U dient de korte online zelftest te maken alvorens u zich inschrijft. U vindt deze algemene oriëntatietest terug in de lijst met zelftests Frans.
  In de eerste les wordt nagegaan of het resultaat van de online zelftest bevestigd wordt. Wie op dat moment wordt doorverwezen naar een ander niveau, kan in dit niveau enkel terecht indien daar nog voldoende plaatsen voor zijn.

Doelstelling: zie "Inhoud"

Inhoud:

 • Luistervaardigheid: op het einde van de cursus kan u zinnen begrijpen die betrekking hebben op gebieden die voor u van onmiddellijk persoonlijk belang zijn (familie, werk ...).
 • Spreekvaardigheid: op het einde van de cursus kan u communiceren over eenvoudige en alledaagse onderwerpen. U gebruikt dan echter enkel eenvoudige zinnen.
 • Leesvaardigheid: op het einde van de cursus kan u zeer korte, eenvoudige teksten lezen. U kan dan ook informatie vinden in eenvoudige, alledaagse teksten zoals advertenties, menu's en dienstregelingen.
 • Schrijfvaardigheid: de geziene structuren worden toegepast in het schrijven van korte, eenvoudige teksten (bijvoorbeeld: wat heb ik dit weekend gedaan? of een briefje schrijven om iemand te bedanken).
 • Specifieke grammaticale items: de vorming en het gebruik van de tijden van het verleden (le passé composé et l'imparfait) en de persoonlijke voornaamwoorden (lui, la, se ...).

Begintest: Zelftest

Administratief

Cursusafkorting : PF2
Let op! Dit is niet de cursuscode, die vindt u in het rooster bovenaan op deze pagina.

Programma: VTO

Prijzen

Prijscategorie: B

Nuttige info

Handboek: UCT handboek. U krijgt dit handboek tijdens de les van uw docent.

Aanbevolen werken:
- Bescherelle (2006): La conjugaison pour tous, Paris: Hatier
- De Spiegeleer J. e.a (2007): Grammaire 2000, Deurne: Wolters Plantyn
- Van Dale Pocketwoordenboek Frans-Nederlands – Utrecht: Van Dale
- Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands-Frans – Utrecht: Van Dale

Aanbevolen werken - extra informatie: Wanneer u één of meer van deze boeken aankoopt bij Standaard Boekhandel, Kouter 31, 9000 Gent krijgt u 10% op de officiële prijs. Zeg bij aankoop dat u UCT-student bent.

Overzicht

ERK: A2
Let op! Dit is niet de cursuscode, die vindt u in het rooster bovenaan op deze pagina.

Aantal lesuren : 30

Periode: [elk sem.]

Uren per week : 1 x 2 of/or 1 x 2,5

Cursusboek verkrijgbaar bij: UCT

Voor wie?: Iedereen