Praktisch Frans 3

Rooster

Eerste semester schrijf in

Tweede semester schrijf in

Zomer schrijf in

(1) OT: datum oriëntatietest

(2) Waar? In deze kolom staat in welk lokaal of auditorium de cursus doorgaat. Gedetailleerde info vindt u in het onderdeel "Wegbeschrijving".

(*) Mededeling: Het UCT zal alle redelijke middelen inzetten om de beschikbaarheid van cursussen zo snel mogelijk op de site weer te geven. Om technische redenen kan hierin echter enige vertraging optreden, waardoor een cursus te lang onterecht op "vrij" blijft staan. Gelieve deze kolom dan ook te beschouwen als een hulpmiddel en niet als een garantie dat de cursus nog effectief beschikbaar is.   Indien een cursus toch volzet zou zijn op het moment van uw inschrijving, zal u hier uiteraard zo snel mogelijk over ingelicht worden.

Inhoudelijke informatie

Vereiste voorkennis:

 • U hebt Frans gehad in het secundair onderwijs, als 2e of 3e taal.
 • Toch blijft Frans voor u een "vreemde" taal:
  • Wanneer u spreekt voelt u zich niet echt op uw gemak: u gebruikt daarbij vaak dezelfde woorden en structuren en u vraagt zich vaak af of uw taalgebruik wel correct is.
  • Wanneer Franstaligen u aanspreken begrijpt u bijna alles. U ervaart wel problemen wanneer ze (te) snel praten.
  • Algemene Franse teksten lezen gaat zonder problemen. Schrijven in het Frans is moeilijk: u weet niet wanneer u de subjonctif of de conditionnel moet gebruiken, u zou graag een opfrissing krijgen van l'accord du participe passé, de persoonlijke voornaamwoorden zorgen zeker voor problemen (wanneer "le" en "lui ? waar in de zin ? ...).
 • U dient de korte on-line zelftest te maken alvorens u zich inschrijft. U vindt deze algemene oriëntatietest terug in de lijst met zelftests Frans.
  In de eerste les wordt nagegaan of het resultaat van de online zelftest bevestigd wordt. Wie op dat moment wordt doorverwezen naar een ander niveau, kan in dit niveau enkel terecht indien daar nog voldoende plaatsen voor zijn.

Doelstelling: zie "Inhoud"

Inhoud:

 • Luistervaardigheid: de lessen maken zo veel mogelijk gebruik van authentieke luisterfragmenten.
 • Spreekvaardigheid: wordt op verschillende manieren ingeoefend. Op het einde van de cursus kan u onvoorbereid deelnemen aan een gesprek over onderwerpen die u vertrouwd zijn. U kan ook zinnen op een eenvoudige manier met elkaar verbinden.
 • Schrijfvaardigheid: op het einde van de cursus kan u eenvoudige samenhangende teksten schrijven over onderwerpen die vertrouwd zijn.
 • Specifieke grammaticale items: het gebruik van l'imparfait en le passé composé, le conditionnel, les pronoms personnels.

Begintest: Zelftest

Administratief

Cursusafkorting : PF3
Let op! Dit is niet de cursuscode, die vindt u in het rooster bovenaan op deze pagina.

Programma: VTO

Prijzen

Prijscategorie: B

Nuttige info

Handboek: UCT handboek. U krijgt dit handboek tijdens de les van uw docent.

Aanbevolen werken:
- Bescherelle (2006): La conjugaison pour tous, Paris: Hatier
- De Spiegeleer J. e.a (2007): Grammaire 2000, Deurne: Wolters Plantyn
- Van Dale Pocketwoordenboek Frans-Nederlands – Utrecht: Van Dale
- Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands-Frans – Utrecht: Van Dale

Aanbevolen werken - extra informatie: Wanneer u één of meer van deze boeken aankoopt bij Standaard Boekhandel, Kouter 31, 9000 Gent krijgt u 10% op de officiële prijs. Zeg bij aankoop dat u UCT-student bent.

Overzicht

ERK: B1
Let op! Dit is niet de cursuscode, die vindt u in het rooster bovenaan op deze pagina.

Aantal lesuren : 30

Periode: [elk sem.] + [zomer]

Uren per week :
1 x 2 of/or 1 x 2,5 | zomer (summer) 5 x 3

Cursusboek verkrijgbaar bij: UCT

Voor wie?: Iedereen