Voorbereidingscursus Frans: Une longueur d'avance

Rooster

Zomer schrijf in

(1) OT: datum oriëntatietest

(2) Waar? In deze kolom staat in welk lokaal of auditorium de cursus doorgaat. Gedetailleerde info vindt u in het onderdeel "Wegbeschrijving".

(*) Mededeling: Het UCT zal alle redelijke middelen inzetten om de beschikbaarheid van cursussen zo snel mogelijk op de site weer te geven. Om technische redenen kan hierin echter enige vertraging optreden, waardoor een cursus te lang onterecht op "vrij" blijft staan. Gelieve deze kolom dan ook te beschouwen als een hulpmiddel en niet als een garantie dat de cursus nog effectief beschikbaar is.   Indien een cursus toch volzet zou zijn op het moment van uw inschrijving, zal u hier uiteraard zo snel mogelijk over ingelicht worden.

Inhoudelijke informatie

Vereiste voorkennis:

 • In het secundair onderwijs had u Frans als 2de of 3de taal en u start in oktober met studies vertaler-tolk, economie, Romaanse talen of MTB.
 • U hebt wel vele jaren Frans gestudeerd maar u hebt niet zo vaak de mogelijkheid om de taal actief te gebruiken en u hebt ook wel behoefte aan herhaling van de Franse grammatica. U bent dan ook niet snel geneigd het woord te nemen in het Frans.
 • U zou graag een cursus volgen die de belangrijkste grammaticale knelpunten opfrist en die u leert vlot te communiceren in het Frans.
 • Alvorens in te schrijven, legt u de online oriëntatietest af. Deze test verwijst u door naar de cursus die het best overeenkomt met uw niveau. Om een volledig en accuraat beeld te hebben van uw niveau, wordt dit tijdens het eerste contactmoment van de cursus definitief bepaald aan de hand van een mondelinge OT, waardoor u eventueel alsnog kan worden doorverwezen naar een ander niveau.

Inhoud:

 • Luistervaardigheid: tijdens de klaslessen en de talenpractica luistert u vaak naar authentieke geluidsfragmenten. Deze intensieve "confrontatie" met de taal zorgt ervoor dat Frans voor u minder een "vreemde" taal wordt. Op het einde van de cursus zal u Franstaligen beter begrijpen, ook wanneer ze snel praten.
 • Spreekvaardigheid: specifieke conversatieoefeningen geven u heel vaak de kans om uw drempelvrees bij het spreken te overwinnen.
 • Leesvaardigheid: de lessen gaan enkel uit van authentieke teksten. Op deze manier komt u in contact met teksten zoals u die ook in uw studies zal moeten verwerken.
 • Specifieke grammaticale items: het gebruik van de wijzen en tijden, de vorming en het gebruik van persoonlijke voornaamwoorden, het gebruik van voorzetsels…

Begintest: Zelftest

Administratief

Cursusafkorting : VOF
Let op! Dit is niet de cursuscode, die vindt u in het rooster bovenaan op deze pagina.

Programma: VTO

Prijzen

Prijscategorie: B

Nuttige info

Handboek: UCT handboek. U krijgt dit handboek tijdens de les van uw docent.

Aanbevolen werken:

 • Bescherelle (2006): La conjugaison pour tous, Paris: Hatier
 • De Spiegeleer J. e.a (2007): Grammaire 2000, Deurne: Wolters Plantyn
 • Van Dale Pocketwoordenboek Frans-Nederlands – Utrecht: Van Dale
 • Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands-Frans – Utrecht: Van Dale

Aanbevolen werken - extra informatie: Wanneer u één of meer van deze boeken aankoopt bij Standaard Boekhandel, Kouter 31, 9000 Gent krijgt u 10% op de officiële prijs. Zeg bij aankoop dat u UCT-student bent.

Overzicht

ERK: B2(+)
Let op! Dit is niet de cursuscode, die vindt u in het rooster bovenaan op deze pagina.

Aantal lesuren : 30

Periode: [zomer]

Uren per week : 5 x 3

Cursusboek verkrijgbaar bij: UCT

Voor wie?: Iedereen