Frans voor Apothekers

Rooster

Tweede semester schrijf in

(1) OT: datum oriëntatietest

(2) Waar? In deze kolom staat in welk lokaal of auditorium de cursus doorgaat. Gedetailleerde info vindt u in het onderdeel "Wegbeschrijving".

(*) Mededeling: Het UCT zal alle redelijke middelen inzetten om de beschikbaarheid van cursussen zo snel mogelijk op de site weer te geven. Om technische redenen kan hierin echter enige vertraging optreden, waardoor een cursus te lang onterecht op "vrij" blijft staan. Gelieve deze kolom dan ook te beschouwen als een hulpmiddel en niet als een garantie dat de cursus nog effectief beschikbaar is.   Indien een cursus toch volzet zou zijn op het moment van uw inschrijving, zal u hier uiteraard zo snel mogelijk over ingelicht worden.

Inhoudelijke informatie

Vereiste voorkennis: basiskennis Frans, niveau A2+

Doelstelling: Deze cursus richt zich tot apothekers, apothekersassistenten en bij uitbreiding tot al wie actief is in de farmaceutische sector en graag zijn kennis van het vakspecifieke Frans dat hij of zij regelmatig nodig heeft, wil uitdiepen. In deze cursus scherpt u uw communicatieve vaardigheden in het Frans aan.

Inhoud: U leert vragen te stellen, in eenvoudige bewoordingen de behandeling uit te leggen, instructies te geven, door te verwijzen naar een arts, enz. U leert eveneens telefoneren in het Frans en verwerft daarbij het noodzakelijke telefoonjargon (iemand doorverbinden, een boodschap noteren, cijfers, enz.). Ook het verschil tussen formeel en informeel taalgebruik komt aan bod. U verwerft daarnaast ook een ruime specifiek farmaceutische woordenschat (geneesmiddelen, anatomie, ziektebeelden, werkwoorden, enz.) aan de hand van uitgebreide woordenschatlijsten en –oefeningen en interactieve spreekoefeningen die de professionele realiteit zo dicht mogelijk proberen te benaderen.

Begintest: neen

Administratief

Cursusafkorting : FAPO

Programma: VTO

Prijzen

Prijscategorie: Q

Nuttige info

Handboek: UCT handboek. U krijgt dit handboek tijdens de les van uw docent.

Overzicht

Aantal lesuren : 12

Periode: 2e sem.

Uren per week : 2

Cursusboek verkrijgbaar bij: UCT

Voor wie?:

  • Apotheker
  • Apotheekassistent
  • Werkz. in farm. sector