Frans voor diergeneeskunde

Rooster

Zomer schrijf in

(1) OT: datum oriëntatietest

(2) Waar? In deze kolom staat in welk lokaal of auditorium de cursus doorgaat. Gedetailleerde info vindt u in het onderdeel "Wegbeschrijving".

(*) Mededeling: Het UCT zal alle redelijke middelen inzetten om de beschikbaarheid van cursussen zo snel mogelijk op de site weer te geven. Om technische redenen kan hierin echter enige vertraging optreden, waardoor een cursus te lang onterecht op "vrij" blijft staan. Gelieve deze kolom dan ook te beschouwen als een hulpmiddel en niet als een garantie dat de cursus nog effectief beschikbaar is. Indien een cursus toch volzet zou zijn op het moment van uw inschrijving, zal u hier uiteraard zo snel mogelijk over ingelicht worden.

Inhoudelijke informatie

Vereiste voorkennis: basiskennis Frans, niveau A2+ (dat niveau ligt wat lager dan het niveau dat aan het eind van het ASO wordt verwacht)

Doelstelling:

Deze cursus richt zich tot dierenartsen (in opleiding), dierenartsassistenten en bij uitbreiding tot al wie actief is in de sector. U volgt de cursus omdat u uw kennis van het vakspecifieke Frans wil uitdiepen en omdat u graag uw communicatieve vaardigheden in het Frans wil aanscherpen.

Inhoud:

Eerst en vooral wordt uw basisgrammatica opgefrist. Daarnaast leert u hoe de vakspecifieke woordenschat (over anatomie, geneesmiddelen, ziektebeelden...) in context te gebruiken, behandelingen uit te leggen in eenvoudige bewoordingen, instructies te geven, door te verwijzen... Dankzij woordenschatlijsten en -oefeningen en interactieve spreekoefeningen wordt de professionele realiteit zo dicht mogelijk benaderd.

Begintest: Er is geen begintest maar er is wel een eindtest.

Administratief

Cursusafkorting : VETF

Programma: VTO

Prijzen

Prijscategorie: Q

Nuttige info

Handboek: UCT handboek. U krijgt dit handboek tijdens de les van uw docent.

Overzicht

Aantal lesuren : 12

Periode: zomer

Uren per week : 4 x 2,5 + 1 x 2

Cursusboek verkrijgbaar bij: UCT

Voor wie?:

  • dierenartsen (in opleiding)
  • dierenartsassistenten
  • al wie actief is in de sector