Conversations professionnelles au quotidien

Inhoudelijke informatie

Vereiste voorkennis: U hebt Frans gehad in het secundair onderwijs, als 2e of 3e taal. Toch blijft Frans voor u een "vreemde" taal. Wanneer u spreekt voelt u zich niet echt op uw gemak: u gebruikt daarbij vaak dezelfde woorden en structuren en u vraagt zich vaak af of uw taalgebruik wel correct is. Wanneer Franstaligen u aanspreken begrijpt u bijna alles. U ervaart wel problemen wanneer ze (te) snel praten.

Doelstelling:
De deelnemers kunnen

  • vragen stellen
  • vlot antwoorden op vragen
  • onvoorbereid deelnemen aan gesprekken wanneer het onderwerp hen vertrouwd is
  • hun gesproken Frans aanpassen aan formele en informele situaties

Inhoud:
Een aantal concrete taalhandelingen die aan bod komen in deze cursus :

  • zichzelf en zijn/haar functie voorstellen
  • mensen formeel ontvangen
  • bezoekers doorverwijzen naar een andere dienst
  • afscheid nemen

Aan de hand van (semi-)authentieke luisterfragmenten en rollenspelen verwerft u de nodige kennis en vaardigheden om vlotter te kunnen praten in het Frans. U krijgt de ruimte en de tijd om alles grondig in te oefenen, en dit zoveel mogelijk op een interactieve manier. Ook een aantal grammaticale aspecten die relevant zijn bij gesprekken in het Frans worden herhaald.

Nuttige info

Deze module wordt enkel op aanvraag aangeboden. Het voordeel hiervan is dat we de grootste flexibiliteit aan de dag kunnen leggen, zowel inhoudelijk als praktisch. De inhoud van de cursus wordt in onderling overleg gepersonaliseerd en aangepast aan de context van uw bedrijf zodat die perfect aansluit bij uw noden en wensen. Daarnaast plannen we de cursus in op het tijdstip dat voor u het beste uitkomt, evenals op de locatie die voor u het beste uitkomt. Dit alles uiteraard wel rekening houdend met de beschikbaarheid van de lesgever.

Mocht u interesse hebben om op deze manier deze module exclusief te reserveren voor u en uw medewerkers, kan u voor een vrijblijvende offerte terecht bij Elke Weylandt ().