Le français des affaires: Réunions et négociations

Inhoudelijke informatie

Vereiste voorkennis:
U schrijft en spreekt vlot Frans. U neemt op de website van het UCT deel aan een zelftest die u toelaat een correcte inschatting van uw niveau te maken en die u doorverwijst naar de modules van “Le français au travail” of “Le français des affaires”.

Om een volledig en accuraat beeld te hebben van uw niveau, wordt dit tijdens het eerste contactmoment van de cursus definitief bepaald aan de hand van een mondelinge oriëntatietest, waardoor u eventueel alsnog kan worden doorverwezen naar een ander niveau.

Doelstelling:
Deze cursus verbetert uw taalkennis en leert u correct te communiceren in een bedrijfscontext. In deze module traint u meer specifiek het vergaderen en onderhandelen in het Frans.

Inhoud:
In deze module gaat de aandacht naar het verfijnen en doelgerichter maken van vergaderen in een professionele omgeving. Communicatieve vaardigheden om een mening genuanceerd te verwoorden worden ingeoefend aan de hand van simulaties van vergaderingen. Bovendien leert u ook verschillende onderhandelingsstrategieën.

Nuttige info

Deze module wordt enkel op aanvraag aangeboden. Het voordeel hiervan is dat we de grootste flexibiliteit aan de dag kunnen leggen, zowel inhoudelijk als praktisch. De inhoud van de cursus wordt in onderling overleg gepersonaliseerd en aangepast aan de context van uw bedrijf zodat die perfect aansluit bij uw noden en wensen. Daarnaast plannen we de cursus in op het tijdstip dat voor u het beste uitkomt, evenals op de locatie die voor u het beste uitkomt. Dit alles uiteraard wel rekening houdend met de beschikbaarheid van de lesgever.

 Mocht u interesse hebben om op deze manier deze module exclusief te reserveren voor u en uw medewerkers, kan u voor een vrijblijvende offerte terecht bij Elke Weylandt ().