Conversatiecursus Italiaans voor gevorderden

Rooster

Tweede semester schrijf in

(1) OT: datum oriëntatietest

(2) Waar? In deze kolom staat in welk lokaal of auditorium de cursus doorgaat. Gedetailleerde info vindt u in het onderdeel "Wegbeschrijving".

(*) Mededeling: Het UCT zal alle redelijke middelen inzetten om de beschikbaarheid van cursussen zo snel mogelijk op de site weer te geven. Om technische redenen kan hierin echter enige vertraging optreden, waardoor een cursus te lang onterecht op "vrij" blijft staan. Gelieve deze kolom dan ook te beschouwen als een hulpmiddel en niet als een garantie dat de cursus nog effectief beschikbaar is.   Indien een cursus toch volzet zou zijn op het moment van uw inschrijving, zal u hier uiteraard zo snel mogelijk over ingelicht worden.

Inhoudelijke informatie

Vereiste voorkennis:

U hebt al een goede kennis van het Italiaans, vooral de grammatica hebt u al goed onder de knie maar u hebt nog nood aan extra oefening om deze kennis in de praktijk te brengen. Wanneer u spreekt, is het niet altijd evident om ook de moeilijke grammatica meteen correct te gebruiken. Hierdoor wordt u afgeremd in uw spreekritme of grijpt u terug naar het gebruik van eenvoudige zinnen.
Deze cursus is de afsluitende cursus voor het cursustraject dat aan het UCT wordt aangeboden en bouwt verder op Praktisch Italiaans niv 4. U kent dan ook alle werkwoordstijden en het gebruik ervan maar kan dit tijdens het spreken niet altijd correct toepassen.

Doelstelling: zie "Inhoud"

Inhoud:
Spreekvaardigheid: In deze cursus wordt het accent gelegd op het verfijnen van de Italiaanse spreekvaardigheid. Communicatie staat dan ook centraal in deze cursus. Aan de hand van gespreks- en discussieoefeningen wordt de grammatica uit niveau 4 herhaald en vooral ook zeer actief ingeoefend. Daarnaast is er vooral ook aandacht voor het aanleren van bijkomende woordenschat.

Luistervaardigheid: Het aantal luisteroefeningen is beperkt. Ze dienen vooral als inleidend materiaal voor de spreekoefeningen of voor het aanbrengen van nieuwe woordenschat.

Leesvaardigheid: U breidt uw woordenschat en grammatica verder uit aan de hand van leesteksten van een hogere moeilijkheidsgraad. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met authentiek materiaal uit de actualiteit. Deze teksten dienen vaak als inleiding tot mini-debatten, dialoogjes en groepsgesprekken.

Schrijfvaardigheid: In deze conversatiemodule is de schrijfvaardigheid niet het belangrijkste aandachtspunt. Deze vaardigheid zal dan ook minder aan bod komen en de aandacht zal vooral gaan naar het formele stijlregister.

Woordenschat: Binnen de thema’s die aan bod komen, zal er gewerkt worden aan uitbreiding van de woordenschat, taalvariatie en het gebruik van idiomatische uitdrukkingen. De cursus wordt ondersteund door een handboek met enkele algemene thema’s (milieu, vrije tijdsbesteding, …) maar zal verder aangevuld worden met ad hoc opgesteld cursusmateriaal om zoveel mogelijk in te kunnen spelen op de actualiteit van Italië en daarbuiten.

Specifieke grammaticale items: Het gebruik van de tijden, il periodo ipotetico, i verbi pronominali, il discorso diretto/indiretto.

Begintest: Ja

Administratief

Cursusafkorting : COI+

Programma: VTO

Prijzen

Prijscategorie: A

Nuttige info

Handboek: UCT handboek. U krijgt dit handboek tijdens de les van uw docent.

Aanbevolen werken:

  • Brinker H. (2011) : Prisma Grammatica Italiaans, Utrecht : Het Spectrum
  • Cappelletti L. (1997) : Bescherelle: Les verbes Italiens, Paris : Hatier
  • Prisma mini Italiaans, Utrecht: Het Spectrum
  • Prisma Woordenboek Italiaans - Nederlands, Utrecht: Het Spectrum
  • Prisma Woordenboek Nederlands - Italiaans, Utrecht: Het Spectrum

 

Aanbevolen werken - extra informatie: Wanneer u één of meer van deze boeken aankoopt bij Standaard Boekhandel, Kouter 31, 9000 Gent krijgt u 10% op de officiële prijs. Zeg bij aankoop dat u UCT-student bent.

Overzicht

ERK: B2

Aantal lesuren : 20

Periode: 2e sem.

Uren per week : 1 x 2

Cursusboek verkrijgbaar bij: UCT

Voor wie?: Iedereen