Latijn: zomercursus

Rooster

Zomer schrijf in

(1) OT: datum oriëntatietest

(2) Waar? In deze kolom staat in welk lokaal of auditorium de cursus doorgaat. Gedetailleerde info vindt u in het onderdeel "Wegbeschrijving".

(*) Mededeling: Het UCT zal alle redelijke middelen inzetten om de beschikbaarheid van cursussen zo snel mogelijk op de site weer te geven. Om technische redenen kan hierin echter enige vertraging optreden, waardoor een cursus te lang onterecht op "vrij" blijft staan. Gelieve deze kolom dan ook te beschouwen als een hulpmiddel en niet als een garantie dat de cursus nog effectief beschikbaar is.   Indien een cursus toch volzet zou zijn op het moment van uw inschrijving, zal u hier uiteraard zo snel mogelijk over ingelicht worden.

Inhoudelijke informatie

Vereiste voorkennis: Minimale basis Latijn (lager secundair)

Doelstelling: zie "Inhoud"

Inhoud:

  • De basismorfologie van het Latijn wordt systematisch – per woordsoort –aangebracht. De bedoeling is dat u niet alleen vormen kunt determineren of van buiten leert, maar ook – en vooral – inzicht verwerft in de Latijnse morfologie.
  • De basis van de Latijnse syntaxis wordt – zoals de morfologie – systematisch uiteengezet, waardoor u op heldere en beknopte wijze inzicht verwerft in de structuur van Latijnse zinnen.
  • De Latijnse morfologie en syntaxis vormen geen doel op zich maar staan in teken van de lectuur van eenvoudige authentieke teksten, de voornaamste doelstelling van deze cursus. U ontdekt boeiende en gevarieerde teksten, zowel uit de oudheid als uit latere perioden. U leert lezen volgens een vast verwachtingspatroon en met aandacht voor woordplaatsing.

Begintest: Ja

Administratief

Cursusafkorting : LATZ

Programma: VTO

Prijzen

Prijscategorie: B

Nuttige info

Handboek: UCT handboek. U krijgt dit handboek tijdens de les van uw docent.

Overzicht

CEF: ---

Aantal lesuren : 30

Periode: zomer

Uren per week : 15

Cursusboek verkrijgbaar bij: UCT

Voor wie?: Iedereen met een minimale basis Latijn (lager secundair) die de Latijnse morfologie en syntaxis beter wil beheersen met het oog op het vlot lezen van gevarieerde teksten.