Didactiek van English for academic purposes (EAP)

Deze workshop van 30 uur focust op de didactiek van English for academic Purposes (EAP). De doelgroep zijn docenten met ervaring in English as a Second Language.

Lesgeven in EAP is een uitdaging omdat het zo’n complex en breed expertiseveld vormt en gericht is naar studenten met verschillende achtergronden, niveaus en noden.

In deze workshop worden eerst een aantal modellessen aangeboden, die algemene principes van syllabus design illustreren, zoals doelstellingen gericht formuleren, interactiviteit stimuleren, functionele taaltaken opstellen, oefeningen opbouwen in moeilijkheidsgraad en variatie aanbrengen in oefeningentypes. Daarnaast bieden ze een inkijk in enkele specifieke kenmerken van EAP lessen, zoals het uitgaan van de context van de studenten, het gebruik van authentiek materiaal of het voorbereiden op toetsen Academisch Engels. Op die manier kunnen de modellessen fungeren als basis voor discussies over zowel mogelijkheden en moeilijkheden van EAP.

Aan de modellessen worden telkens methodologielessen gekoppeld die dieper ingaan op enkele aspecten van de didactiek. Zo komen bijvoorbeeld het formuleren van doelstellingen, het opbouwen van oefeningenreeksen en evaluatie en feedback aan bod.

Het volgende overzicht toont de mogelijke opbouw van zo’n vijfdaagse workshop.

Dag 1

 • Modelles: Academische stijl en woordenschat
 • Didactiek:
  • EAP
  • doelstellingen formuleren
  • verschillende niveaus onderscheiden
  • verschillende doelgroepen onderscheiden

Dag 2

 • Modelles: Schrijfvaardigheid: literatuurstudie en inleiding van wetenschappelijke artikels
 • Didactiek
  • schrijfvaardigheidsdidactiek
  • een raamwerk voor een syllabus opbouwen

Dag 3

 • Modelles: leesvaardigheid
 • Didactiek
  • leesvaardigheidsdidactiek
  • integreren van verschillende vaardigheden 
  • variatie in oefeningentypes
 • Modelles: academische spreekvaardigheid
 • Didactiek
  • spreekvaardigheidsdidactiek
  • voorbereiden op taaltoetsen
  • het Europees Referentiekader voor talen

Dag 4

 • Modelles: presentatievaardigheden
 • Didactiek
  • peer- en docentenfeedback
  • toetsing en evaluatie
 • Modelles: luistervaardigheden
 • Didactiek
  • luistervaardigheidsdidactiek
  • authentiek materiaal gebruiken

Dag 5

 • Brainstorm en discussie vanuit de noden van de deelnemers