To read or not to read, that is the question: actief lezen

Inhoud

Hoe motiveer je studenten om te lezen in de doeltaal? Wat kan je allemaal doen met een tekst ? Welk materiaal is geschikt voor een leesoefening? Hoe evalueer je leesopdrachten op verschillende niveaus? In deze interactieve sessie rond actief lezen en luistervaardigheid, gaan we onder meer in op:

  • het selecteren van geschikte teksten
  • het op een afwisselende manier omgaan met teksten
  • het integreren van actief lezen in de lessen
  • het evalueren van leesvaardigheid

We vertrekken hiervoor vanuit de niveaucriteria in het Common European Framework (CEF). We analyseren verschillende tekstsoorten en proberen voor de verschillende niveaus verwerkingsopdrachten op te stellen die overeenstemmen met de criteria van het CEF. Zo komen we tot verschillende technieken voor verschillende niveaus van leesvaardigheid.

Doelgroep

Iedere geïnteresseerde taaldocent.