“Goed gedaan!” of “Dat lijkt nergens naar!”: over de kunst van het feedback geven

Feedback geven maakt een essentieel onderdeel uit van een goede klaspraktijk. De ene
feedback is echter de andere niet. In de loop van deze workshop gaan we op zoek naar
het antwoord op een aantal zeer concrete vragen: Waarom geef je feedback? Kies je voor
bevestigende dan wel corrigerende feedback? Wie geeft feedback aan wie? De lesgever
aan de cursisten? De cursisten aan de lesgever? De cursisten aan elkaar? Wanneer geven
we feedback? Meteen tijdens de taalprestatie of kiezen we voor uitgestelde feedback? En
in welke gevallen kiezen we voor het een dan wel het andere? Hoe geven we feedback?
Rechtstreeks en expliciet of toch veeleer onrechtstreeks en impliciet? Vervolgens gaan we
ook dieper in op de verschillende technieken die lesgevers kunnen hanteren wanneer ze
feedback geven op taalprestaties: herhalen, herformuleren, uitlokken, vragen om toelichting,
zelf laten corrigeren enz. Tot slot bekijken we ook hoe we feedback het meest effectief
kunnen inzetten in de taalles en er het grootst mogelijke leereffect mee kunnen bereiken.

doelgroep: leerkrachten secundair onderwijs (BSO/TSO/KSO/ASO), volwassenenonderwijs, hoger
onderwijs