Nederlands voor anderstaligen 1 (dag)

Cursus volzet? Neem dan contact op met het UCT.

Rooster

Eerste semester schrijf in

Tweede semester schrijf in

Zomer schrijf in

(1) OT: datum oriëntatietest

(2) Waar? In deze kolom staat in welk lokaal of auditorium de cursus doorgaat. Gedetailleerde info vindt u in het onderdeel "Wegbeschrijving".

(3) Wanneer? Legende dagen en periodes

(*) Mededeling: Het UCT zal alle redelijke middelen inzetten om de beschikbaarheid van cursussen zo snel mogelijk op de site weer te geven. Om technische redenen kan hierin echter enige vertraging optreden, waardoor een cursus te lang onterecht op "vrij" blijft staan. Gelieve deze kolom dan ook te beschouwen als een hulpmiddel en niet als een garantie dat de cursus nog effectief beschikbaar is.   Indien een cursus toch volzet zou zijn op het moment van uw inschrijving, zal u hier uiteraard zo snel mogelijk over ingelicht worden.

Inhoudelijke informatie

Vereiste voorkennis:

Er is geen voorkennis vereist.
U hebt een basiskennis van het Engels, het Frans of het Duits (vereist niveau: A2 van het Europees referentiekader).

Doelstelling: zie "Inhoud"

Inhoud:

  • U leert de basisbegrippen van de grammatica (de eerste twee niveaus NVA1 en NVA2 brengen de basisgrammatica van het Nederlands aan).
  • Luistervaardigheid: via eenvoudige semi-authentieke luisterteksten wordt u vertrouwd gemaakt met het gesproken Nederlands. De opdrachten zijn gericht op globaal begrijpen van de gegeven informatie.
  • Schrijfvaardigheid: formulieren invullen met persoonlijke informatie en korte mededelingen schrijven (een briefje, een prentbriefkaart). U leert ook korte tekstjes schrijven over thema's uit het dagelijkse leven (wonen, hobby's).
  • Leesvaardigheid: informatie halen uit eenvoudige teksten.
  • Spreekvaardigheid: u leert persoonlijke informatie geven en eenvoudige conversaties voeren. Er is ruime aandacht voor spreekoefeningen in de klas. De inleidende module van dit niveau behandelt de uitspraak van het Nederlands.

Begintest: Neen

Administratief

Cursusafkorting : NVA1dag

Programma: NVA

Prijzen

Prijscategorie: A

Nuttige info

Handboek:

Veerle Van Eetvelde & Dominique Neyts (2020). ENT2R – 1. Nederlands voor Anderstaligen – Niveau 1. Pelckmans Pro. ISBN 978-94-6337-257-2
U krijgt dit handboek van uw docent tijdens de eerste les.

Aanbevolen werken:
- Jenny van der Toorn-Schutte (2004). Eenvoudige Basisgrammatica NT2. Boom. ISBN 978-90-5352-968-3
- Peter Schoenaerts, Helga Van Loo (2018). Thematische woordenschat Nederlands voor Anderstaligen. Intertaal. ISBN 978-90-5451-698-9

Aanbevolen werken - extra informatie:
Wanneer u de boeken aankoopt bij Standaard Boekhandel, Kouter 31, 9000 Gent krijgt u 10% op de officiële prijs. Zeg bij aankoop dat u UCT-student bent. Het boek ‘Thematische woordenschat Nederlands voor Anderstaligen’ kan u ook aan het UCT aankopen.

Overzicht

ERK: A1+

Aantal lesuren : 60

Periode: elke maand

Uren per week : 5 x 3

Cursusboek verkrijgbaar bij: UCT

Voor wie?: Iedereen