Nederlands voor inburgeraars

Inhoudelijke informatie

Vereiste voorkennis:

  • Er is geen voorkennis vereist voor niveau 1. Om naar niveau 2 te kunnen gaan, moet u geslaagd zijn voor Niveau 1 of voor de instaptest.
  • Kennis van het Engels, het Frans of het Duits (vereist niveau: A2 van het Europees referentiekader).
  • U bent een inburgeraar volgens het inburgeringsdecreet. U wil snel Nederlands leren, zodat u zich vlot kunt integreren.
  • Om te weten of u voor deze cursus in aanmerking komt, neemt u contact op met Klantinfo IN-Gent als u in Gent woont of het Agentschap Integratie en Inburgering als u niet in Gent woont.

Doelstelling: zie "Inhoud"

Inhoud: Als inburgeraar volgt u de cursussen Nederlands voor Anderstaligen Niveau 1 en Nederlands voor Anderstaligen Niveau 2. Meer informatie over deze cursussen vindt u door te klikken op de hiervoor vermelde links.

Begintest: Neen/Ja

Administratief

Programma: NVA

Nuttige info

Mededeling: Voor het rooster zie Nederlands voor Anderstaligen Niveau 1 of Nederlands voor Anderstaligen Niveau 2.

Handboek: UCT handboek. U krijgt dit handboek tijdens de les van uw docent.

Overzicht

ERK: A1+A2

Aantal lesuren : 120

Periode: elke maand

Uren per week : 5 x 3

Cursusboek verkrijgbaar bij: UCT

Voor wie?: -Inburgeraars (cf. inburger.- decreet)