Activerende vergaderverslagen

Inhoudelijke informatie

Doelstelling:
In deze workshop leert u de basisprincipes van lezersgericht schrijven toe te passen op vergaderverslagen zodat u na elke vergadering snel een duidelijk verslag kan opstellen.

Inhoud:
De meeste vergaderverslagen worden intuïtief opgesteld: de deelnemers proberen zo goed mogelijk de verschillende punten van een vergadering samen te vatten. Toch is het schrijven van goede vergaderverslagen niet evident: een goed verslag is overzichtelijk en toegankelijk, maar ook zo beknopt mogelijk. Een activerend verslag legt  bovendien de klemtoon op genomen besluiten en overeengekomen actiepunten. Daarnaast zijn ook objectiviteit en correctheid belangrijke kwaliteitseisen.

Aan de hand van een aantal praktische oefeningen introduceren we de basisprincipes voor een duidelijk en activerend verslag. Er wordt gevraagd aan de deelnemers eigen vergaderverslagen mee te brengen. Na het algemene kader analyseren we samen uw eigen verslagen uit het verleden en krijgt u tips ter verbetering en verfijning.

Nuttige info

Mededeling:
Inschrijven(*) kan enkel via het UGent portaal.

(*) Hoe?

  1. Log in bij Athena
  2. Ga naar Office
  3. Kies Apollo
  4. Klik Personeel
  5. Klik Vorming, daarna Catalogus
  6. Zoek (of navigeer naar) de cursus van uw keuze en klik Inschrijven

Overzicht

Aantal lesuren : 3

Periode:

Uren per week : 1 x 3

Deze workshop maakt deel uit van een traject van 3 X 3u dat gericht is op het verbeteren van schriftelijke taalvaardigheid in het Nederlands. De workshop kan los van het traject gevolgd worden, of als onderdeel van dit traject. De basis wordt gelegd in de eerste overkoepelende workshop ‘Lezersgericht schrijven’.

Handouts verkrijgbaar bij: UCT

Voor wie?: Personeel UGent (ATP)