Heldere e-mails schrijven

Inhoudelijke informatie

Doelstelling:

De deelnemers kunnen de basisprincipes van lezersgericht schrijven toepassen op het schrijven van e-mails. Ze leren e-mails kritisch bekijken op verschillende vlakken en oefenen hoe ze efficiënter kunnen worden verwoord.

Inhoud:

Deze workshop  vertrekt vanuit een aantal introductieoefeningen, waarbij ingegaan wordt op de vorm en inhoud van e-mails. Er wordt veel interactie van de deelnemers verwacht (bv. beoordelen van voorbeeldmails, herschrijven van e-mails, e-mails schrijven in een bepaalde context). Er wordt gevraagd aan de deelnemers eigen e-mails mee te brengen die tijdens de workshop besproken worden. In groep of individueel komen we tot suggesties voor herwerking.

Nuttige info

Mededeling:
Inschrijven(*) kan enkel via het UGent portaal.

(*) Hoe?

  1. Log in bij Athena
  2. Ga naar Office
  3. Kies Apollo
  4. Klik Personeel
  5. Klik Vorming, daarna Catalogus
  6. Zoek (of navigeer naar) de cursus van uw keuze en klik Inschrijven

Overzicht

Aantal lesuren : 3

Periode:

Uren per week : 1 x 3

Deze workshop maakt deel uit van een traject van 3 X 3u dat gericht is op het verbeteren van schriftelijke taalvaardigheid in het Nederlands. De workshop kan los van het traject gevolgd worden, of als onderdeel van dit traject.

Cursusboek verkrijgbaar bij: UCT

Voor wie?: Personeel UGent (ATP)