Overtuigend presenteren

Inhoudelijke informatie

Vereiste voorkennis: Moedertaalsprekers Nederlands of Nederlands niveau B2 (Common European Framework).

Doelstelling:
In deze cursus gaat de aandacht naar het verfijnen en doelgerichter maken van presentaties in een professionele omgeving.

Inhoud:
Efficiënte presentaties beginnen met een goede voorbereiding via vragen als: Waarom geef ik deze presentatie? Wie is mijn doelgroep? Welk effect streef ik na? Wat is mijn centrale boodschap? We bespreken hoe we tijdens de presentatie de aandacht kunnen pakken. Er wordt ook ingegaan op het belang van een heldere structuur voor een duidelijke presentatie. De cursisten gaan snel over tot de praktijk: zelf presenteren. Op die manier krijgen ze individuele feedback over hun sterktes en werkpunten.

Nuttige info

Deze module wordt enkel op aanvraag aangeboden. Het voordeel hiervan is dat we de grootste flexibiliteit aan de dag kunnen leggen, zowel inhoudelijk als praktisch. De inhoud van de cursus wordt in onderling overleg gepersonaliseerd en aangepast aan de context van uw bedrijf zodat die perfect aansluit bij uw noden en wensen. Daarnaast plannen we de cursus in op het tijdstip dat voor u het beste uitkomt, evenals op de locatie die voor u het beste uitkomt. Dit alles uiteraard wel rekening houdend met de beschikbaarheid van de lesgever.

Mocht u interesse hebben om op deze manier deze module exclusief te reserveren voor u en uw medewerkers, kan u voor een vrijblijvende offerte terecht bij