Praktisch Russisch 1

Rooster

Zomer schrijf in

(1) OT: datum oriëntatietest

(2) Waar? In deze kolom staat in welk lokaal of auditorium de cursus doorgaat. Gedetailleerde info vindt u in het onderdeel "Wegbeschrijving".

(*) Mededeling: Het UCT zal alle redelijke middelen inzetten om de beschikbaarheid van cursussen zo snel mogelijk op de site weer te geven. Om technische redenen kan hierin echter enige vertraging optreden, waardoor een cursus te lang onterecht op "vrij" blijft staan. Gelieve deze kolom dan ook te beschouwen als een hulpmiddel en niet als een garantie dat de cursus nog effectief beschikbaar is. Indien een cursus toch volzet zou zijn op het moment van uw inschrijving, zal u hier uiteraard zo snel mogelijk over ingelicht worden.

Inhoudelijke informatie

Vereiste voorkennis: Er is geen voorkennis vereist.

Doelstelling: Deze cursus is zowel bestemd voor mensen die op korte tijd een elementaire kennis van het Russisch willen verwerven als voor toekomstige studenten Russisch die alvast een introductie tot de taal willen krijgen voor ze aan hun opleiding beginnen. De klemtoon ligt in deze cursus op mondelinge vaardigheden in alledaagse spreeksituaties.

Inhoud:

  • Luistervaardigheid: aan de hand van geluidsfragmenten en klasdialogen leert u basiswoorden en -zinnen te herkennen.
  • Spreekvaardigheid: u wordt vertrouwd gemaakt met de basisregels van de Russische uitspraak en leert zich uit te drukken in alledaagse communicatieve situaties. U kan zichzelf voorstellen (naam, nationaliteit, beroep, familie), over het weer praten, de weg vragen, de tijd aanduiden, een afspraak maken en afzeggen, iets bestellen in een restaurant, enz.
  • Leesvaardigheid: eens u het Russische alfabet kent, bent u in staat belangrijke woorden in het straatbeeld te begrijpen en eenvoudige zinnen te lezen.
  • Schrijfvaardigheid: u leert de Russische schrijfletters en kan eenvoudige zinnetjes schrijven over uw dagelijks leven en formulieren met persoonlijke gegevens invullen.
  • Specifieke grammaticale items: basisgebruik van de zes naamvallen, bepaling van het grammaticale geslacht, vervoeging van eenvoudige werkwoorden, basisvorming van de verleden tijd, imperatief, persoonlijke voornaamwoorden, bezittelijke voornaamwoorden, adjectieven, telwoorden tot 1000.

Begintest: Neen

Administratief

Cursusafkorting : PR1

Let op! Dit is niet de cursuscode, die vindt u in het rooster bovenaan op deze pagina.

Programma: VTO

Prijzen

Prijscategorie: B

Nuttige info

Cursusmateriaal: Mozelova Irina: Russkij suvenir, uitgeverij: Russkij jazyk (studentenboek + cd) (Standaard Boekhandel, Kouter 31, 9000 Gent)

Overzicht

ERK: A1

Aantal lesuren : 30

Periode: zomer

Uren per week : 15

Cursusboek verkrijgbaar bij: Standaard Boekhandel, Kouter 31, 9000 Gent

Voor wie?: Iedereen