Praktisch Zweeds 2

Rooster

Tweede semester schrijf in

(1) OT: datum oriëntatietest

(2) Waar? In deze kolom staat in welk lokaal of auditorium de cursus doorgaat. Gedetailleerde info vindt u in het onderdeel "Wegbeschrijving".

(*) Mededeling: Het UCT zal alle redelijke middelen inzetten om de beschikbaarheid van cursussen zo snel mogelijk op de site weer te geven. Om technische redenen kan hierin echter enige vertraging optreden, waardoor een cursus te lang onterecht op "vrij" blijft staan. Gelieve deze kolom dan ook te beschouwen als een hulpmiddel en niet als een garantie dat de cursus nog effectief beschikbaar is.   Indien een cursus toch volzet zou zijn op het moment van uw inschrijving, zal u hier uiteraard zo snel mogelijk over ingelicht worden.

Inhoudelijke informatie

Vereiste voorkennis:
U wil Zweeds leren en hebt al een beperkte voorkennis of u hebt al kennisgemaakt met Zweeds via de cursus niveau 1.

  • U bent in staat een kort en eenvoudig gesprek te voeren in het Zweeds. U kan bijvoorbeeld uzelf voorstellen, iets bestellen in een winkel of de weg vragen. Zweeds spreken is echter nog zeer moeilijk: u kan enkel korte zinnetjes vormen en uw woordenschat beperkt zich tot heel algemene onderwerpen.
  • Wanneer iemand u traag en duidelijk aanspreekt, over een vertrouwd onderwerp, begrijpt u hem of haar.
  • U kan eenvoudige, korte zinnen lezen en zelf schrijven.
  • Wanneer u Zweeds spreekt, gebruikt u de presensvorm en lidwoorden correct. U heeft een basiskennis van de Zweedse grammatica en kan bepaalde grammaticale items herkennen in een tekst (bv. adjektivböjning, pluralis, enz.), maar u voelt zich nog niet zeker genoeg om ze zelf te gebruiken.
  • U legt een oriëntatietest af in de eerste les.

Inhoud:

  • Luistervaardigheid: Op het einde van de cursus kan u zinnen begrijpen die betrekking hebben op gebieden die voor u van onmiddellijk persoonlijk belang zijn (werk, hobby's ...). De klasdialogen bevatten veel geluidsfragmenten die u vertrouwd maken met het Zweeds.
  • Spreekvaardigheid: Communicatie staat centraal in deze cursus. Op het einde van de cursus kan u communiceren over eenvoudige en alledaagse onderwerpen. U gebruikt dan echter enkel eenvoudige zinnen.
  • Leesvaardigheid: In elke les worden kleine dialogen of teksten gelezen. Aan de hand van deze fragmenten worden grammaticale structuren of woordenschat aangebracht. Op het einde van de cursus kan u informatie vinden in eenvoudige, alledaagse teksten zoals advertenties en brochures.
  • Schrijfvaardigheid: De geziene structuren worden toegepast in het schrijven van korte, eenvoudige teksten (bv. een verjaardagskaartje of een kort briefje schrijven, een formulier invullen).
  • Specifieke grammaticale items: preteritum, perfectum, passief, bijzin, futurum, bijwoorden

Begintest: Ja

Administratief

Cursusafkorting : PZ2

Programma: VTO

Prijzen

Prijscategorie: B

Nuttige info

Handboek: UCT handboek. U krijgt dit handboek tijdens de les van uw docent.

Overzicht

ERK: A2

Aantal lesuren : 30

Periode: 2e sem.

Uren per week : 1 x 2,5

Cursusboek verkrijgbaar bij: UCT

Voor wie?: Iedereen