Schrijf in voor de Interuniversity test of academic English - ITACE

Inschrijven

  • De ITACE voor studenten wordt op vaste tijdstippen georganiseerd. De schriftelijke en mondelinge test worden op dezelfde dag afgenomen. De mondelinge test vindt in de namiddag plaats.
  • Tot twee weken voor de testdatum kan u via dit online formulier inschrijven voor de test.
  • Daarna kan u tot ten laatste twee werkdagen voor de test inschrijven in het inschrijvingssecretariaat.
  • U vindt de testdata en de uiterste inschrijvingsdata in het rooster hieronder.

Rooster

Zijn er 
plaatsen vrij? (*)
Datum van de testBegint omCodeSessieLokaal (**)uiterlijk inschrijven via websiteuiterlijk inschrijven in UCT
Ja 26/06/2019 9:30 TE02 b C017 12/06/2019 24/06/2019
Ja 22/08/2019 9:30 TE03 c C017 08/08/2019 20/08/2019
Ja 3/09/2019 9:30 TE04 d C017 20/08/2019 30/08/2019
Ja 17/09/2019 9:30 TE05 e C017 03/09/2019 13/09/2019

 (*) Het feit dat er plaatsen vrij zijn houdt niet noodzakelijk in dat u nog kan inschrijven voor een test. Raadpleeg de kolommen "Uiterlijk inschrijven" in de tabel hierboven.
(**) Routebeschrijvingen naar de lokalen vindt u via deze pagina.

Praktische informatie

Uw inschrijving is pas geldig zodra wij uw betaling ontvangen hebben. Gelieve er rekening mee te houden de verwerking van een overschrijving enkele dagen in beslag kan nemen (3 tot 7 dagen). Op de dag van de test zelf kan u niet registreren of betalen en aanvaarden wij geen bewijzen van betaling.

Ten laatste twee werkdagen voor de test krijgt u via e-mail (van oasis.fica@UGent.be) de schriftelijke bevestiging van uw registratie. Indien u dit niet ontvangen zou hebben, vragen we u om zo snel mogelijk contact op te nemen met het UCT. Zonder deze schriftelijke bevestiging kan u immers niet deelnemen aan de test.

U kunt de test ook op afspraak afleggen. In dat geval luidt de code TE00 (Engels). U neemt hiervoor contact op met Marijke Lenaerts.

In de periodes dat er open testmomenten zijn gepland, neemt het UCT geen testen af op afspraak.

Prijzen

Standaard test: 100 €

Op afspraak: 200 €

Nuttige info over de ITACE-test

Bezoek onze ITACE-pagina met informatie over het...

  • doelpubliek (voor wie?) / nuttige links (o.a. naar de taaltoelatingsvoorwaarden)
  • uw resultaat
  • uw certificaat
  • de ITACE-partners