Schrijf in voor de Interuniversitaire taaltest Nederlands voor anderstaligen - ITNA

Inschrijven

  • De ITNA wordt op vaste tijdstippen georganiseerd. De schriftelijke en mondelinge test worden op dezelfde dag afgenomen. De mondelinge test vindt in de namiddag plaats.
  • Tot twee weken voor de testdatum kan u via dit online formulier inschrijven voor de test.
  • Daarna kan u tot ten laatste twee werkdagen voor de test inschrijven in het inschrijvingssecretariaat.
  • U vindt de testdata en de uiterste inschrijvingsdata in het rooster hieronder.

Rooster

Zijn er 
plaatsen vrij? (*)
Datum van de testBegint omCodeSessieLokaal (**)uiterlijk inschrijven via websiteuiterlijk inschrijven in UCT
ja 23/05/2019 9:30 TN02 b C017 09/05/2019 21/05/2019
ja 27/06/2019 9:30 TN03 c C017 13/06/2019 25/06/2019
ja 23/08/2019 9:30 TN04 d C017 09/08/2019 21/08/2019
ja 6/09/2019 9:30 TN05 e C017 23/08/2019 4/09/2019
ja 11/09/2019 9:30 TN06 f C017 28/08/2019 9/09/2019
ja 16/09/2019 9:30 TN07 g C017 02/09/2019 12/09/2019

(*) Het feit dat er plaatsen vrij zijn houdt niet noodzakelijk in dat u nog kan inschrijven voor een test. Raadpleeg de kolommen "Uiterlijk inschrijven" in de tabel hierboven.
(**) Routebeschrijvingen naar de lokalen vindt u via deze pagina.

Praktische informatie

Uw inschrijving is pas geldig zodra wij uw betaling ontvangen hebben. Gelieve er rekening mee te houden dat de verwerking van een overschrijving enkele dagen in beslag kan nemen (3 tot 7 dagen). Op de dag van de test zelf kan u niet registreren of betalen en aanvaarden wij geen bewijzen van betaling.

Ten laatste twee werkdagen voor de test krijgt u via e-mail (van oasis.fica@UGent.be) de schriftelijke bevestiging van uw registratie. Indien u dit niet ontvangen zou hebben, vragen we u om zo snel mogelijk contact op te nemen met het UCT. Zonder deze schriftelijke bevestiging kan u immers niet deelnemen aan de test.

U kan uw inschrijving voor de test annuleren tot twee werkdagen voor de test. De annuleringskosten bedragen dan 25 euro. Bij annulering na de uiterste annuleringsdatum blijft het volledige bedrag verschuldigd.

U kunt de test ook op afspraak afleggen. In dat geval luidt de code TN00 (Nederlands). U neemt hiervoor contact op met Marijke Lenaerts.

In de periodes dat er open testmomenten zijn gepland, neemt het UCT geen testen af op afspraak.

U kunt de ITNA maximum 4 keer afleggen binnen een periode van 12 maanden. In het UCT geldt de ITNA tevens als eindtest van 'Nederlands voor Anderstaligen niveau 5' en oriëntatietest van 'Nederlands voor Anderstaligen niveau 6'.

Prijzen

op standaard afnamemoment : 85 €

op afspraak: 185 €

Nuttige info over de ITNA-test

Bezoek onze ITNA-pagina met informatie over het...

  • doelpubliek (voor wie?)
  • nuttige links (o.a. naar de taaltoelatingsvoorwaarden)
  • uw resultaat
  • uw certificaat
  • de ITNA-partners
26/09/2018