Inschrijven voor vreemde talen

Stap voor stap inschrijven voor een taalcursus  (update 22-01-2021)

Is de cursus van uw keuze volzet? Contacteer ons via uct@ugent.be.

Hoe schrijf ik mij in?

Inschrijven doet u via de website

Opgelet: u heeft pas een plaats in de cursus als het volledige cursusgeld is betaald. Annuleren kan tot 2 weken voor de start van de cursus.

 

Tot wanneer kan ik inschrijven?

U kunt inschrijven tot voor de derde les.

Schrijft u laat in (2 weken voor de start van de cursus of nog later), dan stuurt u ten laatste één werkdag na inschrijving een betaalbewijs betaalbewijs.uct@ugent.be.

Opgelet: Om lessen van hoge kwaliteit te kunnen bieden is het aantal plaatsen in de cursussen beperkt. Zodra een cursus volzet is, kondigen we dit zo snel mogelijk aan via het rooster op de cursusfiche. Om zeker te zijn van een plaats schrijft u dus best zo snel mogelijk in.

Voor een vervolgcursus kan u zich al inschrijven voor het einde van uw huidige cursus. U bent immers niet automatisch ingeschreven voor een vervolgcursus. Indien u niet geslaagd bent voor de eindtest kan u deelnemen aan de verplichte oriëntatietest of kosteloos uw inschrijving voor het volgende niveau annuleren.

Wie kan een cursus volgen aan het UCT?

Iedereen die de middelbare school heeft afgemaakt. Sommige cursussen (bijvoorbeeld Advanced Academic English) zijn echter voor specifieke doelgroepen voorbehouden.

U kan maximum drie keer inschrijven voor eenzelfde cursus.

Oriëntatietest

Voor alle niveaus, hoger dan niveau 1, legt u een oriëntatietest af om na te gaan of uw beginniveau aansluit bij het niveau van de cursus. Indien u naar een ander niveau wordt doorverwezen, wordt u daarvan via e-mail (van noreply.sap@ugent.be) op de hoogte gebracht. U krijgt dan een nieuwe bevestiging / factuur waarop u op de tweede bladzijde de wijzigingen terugvindt.

Indien het UCT u geen alternatieve cursus kan aanbieden, dan zet het UCT uw inschrijving kosteloos stop. U krijgt dan het reeds betaalde cursusgeld volledig terugbetaald.

Het resultaat (en de niveaubepaling) is bindend en blijft 1 jaar geldig.

Hoe weet ik of ik geslaagd ben voor de orientatietest?

Voor sommige talen (Frans, Engels, Italiaans, Spaans) vragen we u vooraf een online zelftest af te leggen om uw niveau te bepalen.Tijdens het eerste contactmoment voorziet de lesgever een korte mondelinge proef om het niveau van deze zelftest al dan niet te bevestigen. Het resultaat van deze mondelinge proef bepaalt uw definitieve niveau en is bindend.