Hoe betaalt u? + factuur

Wat betaalt u exact?

U vindt de cursusprijzen terug in de prijzentabel gekoppeld vanuit iedere cursusfiche. Klik daartoe op de link "Prijscategorie". Deze prijzen zijn inclusief het cursusmateriaal behalve voor de cursussen waarvoor geen UCT-handboek is voorzien. U trekt dan 10 euro af van de vermelde prijzen. We kunnen deze korting echter niet toestaan voor de cursussen Praktisch Turks wegens de concurrentiële prijs waaraan we deze cursussen reeds bieden.

Via de rubriek Cursussen vindt u per cursus of er UCT-cursusmateriaal is of niet en onder welke prijscode de cursus valt.

Hoe betaalt u de inschrijvingsprijs?

Cash betalen is helaas niet mogelijk, maar het UCT biedt wel 4 andere mogelijkheden.

1. Met bancontact of creditcard in het inschrijvingssecretariaat

2. Met een overschrijving

U schrijft in via OASIS of u stuurt ons een ingevuld inschrijvingsformulier op. U krijgt van oasis.fica@UGent.be een betalingsverzoek waarmee u voor de cursus kan betalen. Belangrijk is dat u de gestructureerde mededeling zoals vermeld op het betalingsverzoek niet vergeet bij uw betalingsopdracht.

Let wel:

  • Eventuele bankkosten (in geval van een overschrijving vanuit het buitenland) zijn voor de cursist.
  • Denk eraan dat de verwerking van een overschrijving enkele dagen kan duren (3 tot 7 dagen). Geef dus tijdig uw betalingsopdracht door.
  • Inschrijven via onze website en betalen met een overschrijving is beperkt in tijd. Klik voor meer hierover i.v.m. VTO of NVA.

3. Met opleidingscheques

U leest hierover meer op de pagina over opleidingscheques

4. Alleen voor personeel UGent

a)    Betaling met een interne bestelbon : enkel betaling via een project of een BOF-krediet

U vult het inschrijvingsformulier op onze website in en uw vakgroep maakt een interne bestelbon op in SAP.

 • ons vakgroepnummer: LW06
 • het artikelnummer: 3000033
 • uw mededeling: u vermeldt uw naam en de code (bijv. EN15, FR02, enz.) dat u kunt vinden in het lessenrooster bovenaan in de cursusbeschrijving of via het downloadbare lessenrooster in pdf-formaat.
 • Uw vakgroep stuurt deze interne bestelbon op via e-mail naar
 • Het UCT stuurt een interne verkoopfactuur naar uw vakgroep die de betaling registreert via SAP

b)    Betaling via interne transfer : kan enkel voor een WBS-element (geen project of BOF-krediet) of kostenplaats

U vult het inschrijvingsformulier op onze website in en uw vakgroep stuurt een e-mail naar uct@ugent.be met vermelding van de volgende gegevens:

 • naam en voornaam cursist
 • de cursuscode (bijv. EN15, FR02, enz.) die u kunt vinden in het lessenrooster bovenaan in de cursusbeschrijving of via het downloadbare lessenrooster in pdf-formaat.
 • het te betalen bedrag
 • het WBS-nummer en fonds of de kostenplaats en fonds
 • het vakgroepnummer
 • indien nodig het intern order

Het UCT voert dan de interne transfer uit.

Wat gebeurt er nadat u betaald hebt?

U bent pas ingeschreven (dus u hebt pas een effectieve plaats ) wanneer het volledige inschrijvingsgeld op de rekening van het UCT staat. Op dat moment krijgt u van ons via e-mail een bevestiging van uw inschrijving of verwittigen we u dat er geen plaats meer is.

Reserveren is niet mogelijk.

Indien het maximum aantal deelnemers van een cursus bereikt is, kan niemand meer worden ingeschreven.