Subsidiëring inburgeraars

Gratis cursus voor anderstalige inburgeraars

De Vlaamse Gemeenschap biedt hooggeschoolde anderstalige inburgeraars die onder het inburgeringsdecreet vallen, de mogelijkheid om gratis de cursussen Nederlands voor anderstaligen niveau 1 en 2 te volgen.

Deze cursisten melden zich eerst aan bij IN-Gent. De goedkeuring voor het volgen van de gratis cursus moet gebeuren voor de start van de cursus. U krijgt dan een document van IN-Gent dat u ten laatste op de dag dat de cursus begint, binnenbrengt op het UCT.

Contact, ligging en openingsuren In-Gent

zie in-gent.be/locatie/algemeen en in-gent.be/locatie/algemeen-onthaal