Uitwisselingsstudenten

Uitwisselingsstudenten van de UGent kunnen met een digitale voucher, aangeboden door de Afdeling Internationalisering, aan een sterk verminderd tarief een taalcursus volgen bij het UCT.

De uitgaande uitwisselingsstudenten kunnen, in het academiejaar waarin ze vertrekken of in het academiejaar ervoor, met deze digitale voucher één cursus volgen van de taal van het land waar ze naartoe gaan. In eerste instantie betalen zij het studententarief. De digitale voucher wordt retroactief via Oasis verrekend en terugbetaald eens de studenten vertrokken zijn naar het buitenland.

De inkomende uitwisselingsstudenten kunnen met deze digitale voucher een speciale cursus Nederlands voor uitwisselingsstudenten volgen. Hun digitale voucher wordt bij hun inschrijving voor deze cursus automatisch toegekend via Oasis. Deze digitale voucher geldt enkel voor:

  • de dagcursussen 'Nederlands voor Anderstaligen',
  • de avondcursussen 'Nederlands voor Anderstaligen' niveau 2 en 3
  • 'Nederlands voor Anderstalige Uitwisselingsstudenten' niveau 1.

Schrijft u in voor de avondcursus 'Nederlands voor Anderstaligen niveau 1', dan geldt de digitale voucher niet.

De inschrijving met een voucher kan pas gebeuren bij aankomst in Gent, nadat u bent ingeschreven aan de UGent en uw studentenkaart hebt.