Opleidingscheques

Voor werknemers

Opleidingscheques voor werknemers zijn enkel nog mogelijk in het kader van loopbaanbegeleiding. Meer info hierover vindt u op VDAB - loopbaanbegeleiding
 

Indien studenten van de UGent willen betalen met opleidingscheques, dan kunnen ze de studentenkorting niet krijgen en betalen ze de facto de prijs onder categorie "Anderen".
Personeelsleden van de UGent die een cursus volgen op kosten van hun departement, kunnen geen opleidingscheques indienen.

U bent bediende in een ANPCB-bedrijf en u volgt een beroepsopleiding buiten de werkuren en op eigen kosten? U kan via Cevora opleidingspremies aanvragen.

Voor werkgevers

Het is mogelijk om te betalen met een kmo-portefeuille.

Bedrijven en zelfstandigen kunnen ook met opleidingscheques betalen. Voor een vlotte afhandeling van uw inschrijving, vragen we u dit te melden vóór u zich inschrijft.

OPGELET: De dossieraanvraag (subsidieaanvraag) moet ten laatste 1 dag voor het begin van de cursus aangevraagd zijn via kmo-portefeuille . Nadien aanvaardt het UCT geen opleidingscheques meer. Het UCT-erkenningsnummer nodig voor uw dossieraanvraag is DV.O200542 (opgelet: de O na DV. is een letter en niet nul) Universitair Centrum voor Talenonderwijs – Vakgroep Taalkunde.

Als u nog geen autorisatienummer heeft, raden we u aan hiervoor ten laatste zes weken voor de start van de cursus uw aanvraag te doen.

Procedure:

Voor een geldige inschrijving bezorgt u ons via mail (uct@ugent.be) een bestelbon. Op de bestelbon vermeldt u de volgende gegevens:

  • de cursus waarvoor u of uw werknemer wenst in te schrijven
  • het bedrag dat u zal betalen met opleidingscheques
  • de naam van de persoon die u wenst in te schrijven
  • firmanaam

Wij bezorgen u vervolgens een factuur met daarop de gegevens die u nodig heeft voor het afhandelen van de betaling. Na ontvangst van uw betaling, kunnen wij uw inschrijving finaliseren.