Privacyverklaring

Inleiding

Het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT – www.UCT.UGent.be) respecteert en beschermt de privacy van het individu. Specifiek te identificeren informatie over u stellen we niet ter beschikking van derden zonder dat we - zoals aangegeven in deze tekst (“Privacyverklaring”) - eerst uw uitdrukkelijke toestemming hebben ontvangen.

Cookies

Bij uw eerste bezoek aan de UCT-website stuurt deze een “cookie” naar uw computer. Een cookie bevat data, die u kenmerken als een unieke gebruiker. De UCT-website gebruikt cookies om de kwaliteit van dienst te verbeteren en de gebruikersbasis beter te begrijpen. Het UCT stelt de hieruit afgeleide gegevens niet ter beschikking van derden, behalve indien dit noodzakelijk zou blijken voor een geldig officieel proces, zoals een huiszoekingsbevel of een ander bevel van een rechterlijke macht. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te aanvaarden. U kunt uw browser alle cookies laten weigeren of u laten waarschuwen wanneer er een cookie verzonden wordt. Bij het weigeren van een cookie dient u er wel rekening mee te houden dat bepaalde delen van de UCT-website niet werken zoals bedoeld en dat u op die manier bepaalde informatie kunt missen.

Welke informatie verzamelt het UCT via zijn website?

Het UCT verzamelt geen unieke informatie over u (zoals uw naam, adres, telefoonnummer, en dergelijke meer) behalve waar u die informatie bewust verstrekt (bijvoorbeeld wanneer u één van de elektronische formulieren op de site invult en verstuurt, deelneemt aan een elektronische zelftest, opiniepeiling, enzovoort.)

Met wie deelt het UCT informatie?

De data die het UCT verwerft via inschrijvingen voor cursussen, workshops en tests worden gedeeld met de UGent (www.UGent.be) waarvan het UCT deel uitmaakt.

Het UCT kan algemene, anonieme informatie over de gebruikers van zijn website delen met partners, sponsors, externe dienstverleners en andere partijen. Zonder uw uitdrukkelijke goedkeuring delen we geen informatie die u persoonlijk kan identificeren mee aan andere partijen.

Bedenk wel dat we specifieke, persoonlijke informatie over u zullen verstrekken indien dat vereist is zoals bij een huiszoekingsbevel, dagvaarding, verordening of gerechtelijke uitspraak.

Uw toestemming en wijzigingen in deze privacyverklaring

Door de UCT-website te gebruiken accepteert u de informatie uitgelegd in onderhavige privacyverklaring. Het UCT mag bepalen wanneer het dit beleid wijzigt. Zodra dit gebeurt, worden die veranderingen op deze pagina geplaatst. Zo kunt u steeds op de hoogte blijven van de informatie die we verzamelen, hoe we die gebruiken en onder welke omstandigheden dat gebeurt. U kunt ons te allen tijde e-mailen met uw eventuele bekommernissen of vragen. We zullen die graag beantwoorden. Ons e-mailadres is uct@ugent.be.