Afkortingen

Aud.

Auditorium

Bla

In lokalenaanduiding: verwijst naar een lokaal in het gebouw aan de Blandijnberg 2, 9000 Gent (meer info op Leslokalen Blandijnberg)

C0##

In lokalenaanduiding: verwijst naar een lokaal in het gebouw aan de Rozier 44, 9000 Gent

ERK
(CEF)

Europees referentiekader (Common European Framework)

Ec.

In lokalenaanduiding: het gebouw van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Hoveniersberg 24, 9000 GENT (meer info op Leslokalen Hoveniersberg).

ECLL

In lokalenaanduiding: verwijst naar leslokalen in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Hoveniersberg 24, 9000 Gent

ECTS

European Credit Transfer System

ET

Eindtest

ITACE

Interuniversity Test of Academic English

ITDSOL

Het Engelse acroniem van de Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen. Het Nederlandse acroniem is ITNA.

ITNA

Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen

l.l.

leslokaal

M.O.

Middelbaar Onderwijs

NT2

Nederlands als tweede taal

NVA

Nederlands voor Anderstaligen

OT

Oriëntatietest

PEV

Permanente Vorming

Plateau

In lokalenaanduiding: het gebouw aan de Plateaustraat 22, 9000 Gent (meer info op Leslokalen Plateaustraat en Rozier)

Rozier

In lokalenaanduiding: het gebouw aan Rozier 44, 9000 Gent (meer info Leslokalen Plateaustraat en Rozier)

UFO

In lokalenaanduiding: het gebouw aan de Sint-Pietersnieuwstraat 33-35, 9000 Gent

VTO

Vreemde talenonderwijs en Nederlands voor moedertaalsprekers