Komen de cursussen van het UCT in aanmerking voor Betaald Educatief Verlof?”

Tot op heden geven de cursussen van het UCT geen recht op betaald educatief verlof. Het UCT kan u dus geen attesten bezorgen die gevraagd worden in het kader van dit stelsel. Het UCT kan u wel na het einde van de cursus een certificaat bezorgen met uw resultaat en aanwezigheden.