Legende dagen en periodes

  • ma (maandag), di (dinsdag), wo (woensdag), do (donderdag), vr (vrijdag)
  • ma -> vr (maandag tot en met vrijdag, les op elke weekdag)
  • ma + wo (maandag en woensdag, les op deze 2 dagen)
  • di + do (dinsdag en donderdag, les op deze 2 dagen)
  • ma/wo/vr + di/do (maandag, woensdag, vrijdag en dinsdag, donderdag, de ene week les op deze 3 dagen en de andere week les op deze 2 dagen)
  • di/do + ma/wo/vr (dinsdag, donderdag en maandag, woensdag, vrijdag en, de ene week les op deze 2 dagen en de andere week les op deze 3 dagen)