Vervolgcursus

Wilt u een vervolgcursus volgen, dan moet u zich daarvoor zelf opnieuw inschrijven. Het is dus niet zo dat er automatisch een plaats voor u wordt gereserveerd. Let op: ook voor vervolgniveaus is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus tijdig inschrijven is ook hier aan te raden.

Voor studenten Nederlands voor Anderstaligen

Als u niet geslaagd bent voor de eindtest, dan kan u inschrijven voor het volgende niveau. U moet dan wel minstens drie weken thuis studeren en voor het volgende niveau de oriëntatietest doen. Als u geslaagd bent voor de test, mag u naar het volgende niveau. Komt u niet naar deze test en laat u dit ons niet vooraf weten, dan verliest u uw plaats in de groep en uw inschrijvingsgeld. U kan uiteraard ook het niveau waarvoor u niet slaagde opnieuw doen. Ook hiervoor wordt u niet automatisch ingeschreven.
Indien u 5/20 of minder op de eindtest behaalde, dan moet u 6 maanden wachten alvorens opnieuw in te schrijven.