GoLeWe

logo GoLeWe

GoLeWe heeft ook een eigen website.

Het Universitair Centrum voor Talenonderwijs neemt deel aan een project binnen Interreg IV met verschillende partners. De algemene doelstelling van het project vertrekt van de idee dat iedereen goesting moet krijgen om te leren en te werken (GoLeWe). De projectpartners zien dat niet als een onbereikbare droom, maar als een serieuze uitdaging. In het UCT gaan we uiteraard aan de slag rond taalleren. We hopen onze expertise hierrond te kunnen uitbouwen en te delen met de projectpartners en andere geïnteresseerden.

In een eerste luik werken we aan geïndividualiseerde leertrajecten voor taalleren. Zou het niet mooi zijn dat iedere student op basis van zijn taalkennis en zijn individuele leerstijl een ander traject doorloopt in zijn taalverwerving? Zo kan een student die heel sterk is in lezen, maar nog wat extra oefening nodig heeft voor grammatica, zich daar volop op concentreren. Blijkt die student een leerstijl te hebben die vooral uitgaat van het verwerken van theorie en een visueel geheugen te hebben? Dan moet die op die manier de grammatica aangeboden krijgen. Of is die student eerder gericht op het zelf experimenteren, en zoekt die pas theorie op als het blijkt mis te gaan? Ook dat is een mogelijkheid binnen een individueel leertraject. Op die manier versterken we het taalleren van iedere student. We zijn ervan overtuigd dat op die geïndividualiseerde manier ook de motivatie van de studenten zal toenemen. Voor dit eerste luik hebben we een ideale partner gevonden in het talencentrum van de Hogeschool Zeeland (Vlissingen). Bij eerdere gesprekken bleek duidelijk dat zij vaak botsen op dezelfde moeilijkheden. Daarom dromen we er samen van een motiverende aanpak uit te denken voor taalleren.

In een tweede luik werken we aan een draaiboek voor het organiseren van een cursus Academisch Nederlands. Met deze cursus willen we de instroom van kansengroepen in het hoger onderwijs versterken. Een student die thuis en/of in het secundair onderwijs (vaak een achtergrond van BSO/TSO) voornamelijk een praktisch taalgebruik heeft meegekregen, zal naarmate de taal abstracter wordt steeds meer problemen ondervinden: de norm wordt complexer. Hierdoor kunnen zij zich minder concentreren op de inhoud van de hoorcolleges en worden deze steeds meer een taalles. De hoge eisen vormen voor hen een extra belemmering.

In het academiejaar 2008-2009 ontwikkelden we een cursus op basis van authentiek materiaal waarmee studenten in het hoger onderwijs geconfronteerd worden. Zo zijn er modules notities nemen bij een hoorcollege of examenvragen beantwoorden. Ook onderzoeksvaardigheden komen aan bod (bijvoorbeeld onderwerp afbakenen, bronnen selecteren en beoordelen). De meeste aandacht gaat naar het schrijfproces en het bewust worden van de academische stijl (met praktische schrijf- en leesopdrachten). Elke module bestaat uit 3 uur klassikale opdrachten en een individuele verwerving binnen een online leeromgeving. Tijdens hun eerste academiejaar worden de studenten opgevolgd in maandelijkse bijeenkomsten zodat ze hun succeservaringen kunnen delen en bij moeilijkheden feedback kunnen krijgen.

Binnen het GoLeWe project zullen we eerst de cursus in september grondig evalueren. Dit gaat enerzijds om een informele evaluatie van het materiaal bij de lesgevers (zowel algemeen als module per module) en anderzijds om een formele evaluatie bij de studenten (zowel over praktische zaken als over de inhoud van het begeleidingstraject).
Voor deze actie werkt het UCT samen met verschillende geïnteresseerde partners, onder andere de NHTV Internationale Hogeschool Breda. Zij werken parallel aan een aangepast leertraject Nederlands vanuit een doorlopende leerlijn Nederlands, aansluitend bij de begincompetenties bij de aanvang van het hoger onderwijs in Nederland. De vergelijking tussen de aanpak in Nederland en Vlaanderen zal ongetwijfeld interessante nieuwe inzichten opleveren.

Op de website van GoLeWe vindt u de realisaties van het UCT binnen het project:

Enkele disseminatieactiviteiten van het project zijn hier te bekijken:

GoLeWe sponsors