Remediëringstraject Academisch Nederlands

Het project Academisch Nederlands: remediëringstraject aan de UGent heeft gezorgd voor de ontwikkeling en de implementatie van een cursussenreeks academisch Nederlands voor studenten in het hoger onderwijs. Tot de doelgroep van dit project behoren allochtone studenten met een goede dagelijkse kennis van het Nederlands, maar met onvoldoende schriftelijke en mondelinge vaardigheden om te kunnen omgaan met complexe theoretische, wetenschappelijke of academische teksten en taken. De cursus geeft de studenten een grondige voorbereiding op het taalgebruik in het hoger onderwijs en begeleidt hen actief in de loop van hun eerste jaar.

In vele voorgaande projecten was gebleken dat studenten geen nood hebben aan een taalcursus waarin spelling en zinsconstructie voorop staan, maar wel aan een individueel aangepast leertraject waarin de typische academische vaardigheden worden ingeoefend op basis van de eigen werkstukken en specifieke problemen van de studenten (een syllabus, een paper, een examenvraag, een presentatie). De syllabus is dus samengesteld met authentiek materiaal uit de opleidingen zelf (bijvoorbeeld een gefilmde les, een deel uit een syllabus, voorbeeldvragen voor examens). Gekoppeld hieraan zijn realistische opdrachten gecreëerd waarbinnen de studenten individueel begeleid worden bij hun problemen. Om studenten die individuele begeleiding te kunnen garanderen, wordt uitgebreid gebruik gemaakt van het online leerplatform van de UGent (Zephyr).

Na de cursus starten de studenten in het hoger onderwijs en zullen ze pas echt succeservaringen beleven en eventuele knelpunten ervaren. Daarom organiseren we tijdens het academiejaar maandelijkse bijeenkomsten waarop studenten de kans krijgen hun toekomstige en voorbije taken te bespreken. In samenspraak met de andere studenten worden feedback en tips gegeven. Tijdens deze sessies kunnen cursisten ook problemen signaleren en elkaar motiveren. De cursisten houden hun voortgang bij in een taalportfolio, waarin plaats is voor een persoonlijk ontwikkelingsplan, werkstukken en lesmateriaal, succeservaringen, individueel oefenmateriaal, enz.

De cursus werd voor het eerst met succes ingericht in september 2009. De reacties van zowel studenten als docenten waren positief.

Logo impulsfonds migrantenbeleid

Met de steun van het Impulsfonds voor het migrantenbeleid