DU PONT, O.: “Web 2.0 in de NT2-klas.” Conferentie Beroepsvereniging NT2, Hoevenen, 4 juni 2010.

Het gebruik van Web 2.0 technieken zoals blogs en wiki’s heeft verschillende voordelen voor zowel leerder als lesgever. Leerders benaderen het maken van een blog of een wiki anders dan een traditionele oefening omdat het resultaat een ‘publieke’ tekst is die door externen kan worden bekeken. Dat aspect, samen met de mogelijkheid om de opdracht een eigen toets te geven via vormgeving en de integratie van video en/of afbeelding, verhoogt de betrokkenheid van de leerders. De leerders maken een ‘echt’ eindproduct en maken geen ‘schoolse’ oefeningen.

We zetten de voordelen van de integratie van Web 2.0 technieken in de verf en tonen met praktijkvoorbeelden en concrete tips aan hoe deze technieken een meerwaarde kunnen vormen voor een cursus. Daarnaast besteden we aandacht aan de praktische integratie van deze technieken binnen de lessen.  Om van blogs en wiki’s een echte meerwaarde te maken, moeten de opdrachten immers goed omkaderd worden. Daarom gaan we ook dieper in op zaken als de opdracht aanbrengen in de les, een duidelijke briefing opstellen, technische aandachtspunten, de opdracht integreren in de lessen, eindfeedback geven, studenten betrekken in het opstellen van de opdracht, het vastleggen van de evaluatiecriteria en de evaluatie zelf.

Ook andere Web 2.0 technieken bekijken we kort en we evalueren de mogelijke meerwaarde ervan: chat feedback, slidecasts, GoogleDocs.