MINNEBO, Véronique; VERGUTS, Catherine (2012): 'De talige overgang van secundair naar hoger onderwijs. Twee initiatieven 'Academisch Nederlands' nader bekeken.' Boekpresentatie Goesting in Leren en Werken, Breda, 28 maart 2012.

Deze presentatie sluit aan bij het draaiboek Academisch Nederlands dat werd ontwikkeld in het kader van het Golewe-project en dat instellingen wil helpen op een  gestructureerde manier een begeleidingstraject Academisch Nederlands op te zetten. Uitgangspunt is de expertise die het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT) van de Universiteit Gent en het departement Sociaal-Agogisch Werk van de Plantijn Hogeschool Antwerpen op dit vlak opbouwden. Praktische  voorbeelden illustreren de verschillende mogelijkheden    bij de aanpak van  een dergelijk begeleidingstraject en de voor- en nadelen van die aanpak. De presentatie definieert het veld van Academisch Nederlands, beschrijft de behoefteanalyse en geeft tips voor het ontwikkelen van leer- en hulpmateriaal. In een laatste onderdeel bespreken we  taalontwikkelend lesgeven als pijler van een breed taalbeleid.