NEYTS, D.; VERSCHUERE, E.: “NT2-didactiek voor Franstalige Lesgevers van het Lager Onderwijs.” Ciney, 12 en 13 maart 2007