VERGUTS, C.: “Leerlijnen uitzetten volgens het ERK”, studiedag lesgevers Nederlands in Noord-Frankrijk, Lille, 17 januari 2012.

In deze workshop zoeken we naar de mogelijkheden van het uitzetten van leerlijnen volgens het Europees Referentiekader voor talen. Na een inleiding over de opbouw van het ERK en hoe we dat kunnen inzetten in onze leerlijnontwikkeling, kijken we hoe verschillende handboeken een leerlijn uitwerken om daarvan te leren hoe we zelf aan de slag kunnen gaan, zowel voor de evaluatie van bestaande leergangen als voor het ontwikkelen van ons eigen materiaal.

Enkele reacties van deelnemers:

  • “Het was voor de docenten zeker een inspirerende ervaring!”
  • “Veel informatie die ik nog niet wist.”
  • “Heel interessant om het ERK op beoordeling van leerboeken toe te passen.”
  • “De benadering was onverwacht maar doet nadenken.”