VERGUTS, C.: “Webquests in de NT2-klas.” Conferentie Beroepsvereniging NT2, Gent, december 2006.