WEYLANDT, E.: “Didáctica de LSP – El español para fines específicos.” Interactief atelier voor de studenten SLO Spaans., 19 april 2010.

Welke kenmerken hebben alle Languages for Specific Purposes gemeen? Na een korte introductie gaan we over naar de kenmerken van Spaans voor specifieke doeleinden. De studenten komen, aangestuurd door de trainer, samen tot een lijst van kenmerken. Deze kenmerken zijn onlosmakelijk verbonden met mogelijke problemen die een leerkracht die voor het eerst geconfronteerd wordt met een cursus Spaans voor specifieke doeleinden kan ondervinden. We gaan na welke deze problemen precies zijn en zoeken ook naar manieren om hiermee om te gaan. De concrete voorbeelden komen voornamelijk uit het economisch en juridisch domein.