Weylandt, E.: “Languages for specific Purposes: Medisch Frans”, Jaarvergadering Nederlandse Universitaire Talencentra, Amsterdam, 16 maart 2012.

Sinds een aantal jaar kunnen de laatstejaarsstudenten Geneeskunde van de Universiteit Gent een keuzevak Medisch Frans volgen. Ondertussen wordt een gelijkaardig vak aan het Universitair Centrum voor Talenonderwijs ook aangeboden aan professionals uit (para)medische beroepen. In deze sessie gaan we eerst dieper in op de samenstelling van het cursusmateriaal (opbouw cursus, gebruik van filmpjes, keuze van grammaticale items, enz.). Vervolgens besteden we aandacht aan het verschil in aanpak tussen beide doelgroepen (studenten /v/ professionals). Tot slot komt ook de manier van evalueren voor LSP in het algemeen en voor Medisch Frans in het bijzonder aan bod.