VERGUTS, C., MINNEBO, V. (2011): 'Draaiboek academisch Nederlands. Inhoudelijke en praktische handvatten bij een begeleidingstraject Academisch Nederlands.'

[Bekijk tekst hier]

Oorspronkelijk gekoppeld op: www.golewe.eu/main.aspx?c=GOESTING&n=501427

Goesting in leren en werken staat onder andere voor een warme doorstroom van studenten van het secundair naar het hoger onderwijs. Een begeleidingstraject Academisch Nederlands kan helpen die warme doorstroom te verzekeren en studenten te helpen werken aan hun taalbeheersing. In dit draaiboek bieden we een handleiding voor iedere instelling die een begeleidingstraject wil opstarten. Het opzetten van een begeleidingstraject Academisch Nederlands vergt immers een gestructureerde aanpak. Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden wordt duidelijk gemaakt wat de voor- en nadelen van een bepaalde aanpak kunnen zijn. Hiervoor bieden we een aantal denkpistes en handvatten om overdachte keuzes te maken. In het eerste hoofdstuk worden de verschillende stadia ter voorbereiding van een begeleidingstraject beschreven. We starten met de bespreking van een behoefteanalyse, waarna we de testprocedure en de eigenlijke organisatie (doelgroep, vorm en planning, sensibilisering) behandelen. In het tweede hoofdstuk gaan we in op de manier waarop materiaal voor een begeleidingstraject ontwikkeld kan worden. In het laatste hoofdstuk bespreken we de mogelijkheden van taalontwikkelend lesgeven binnen een brede visie op taalbeleid.