VANDENDAELE, A.; VAN De WIELE, E.; VERGUTS, C. (2011): ‘Handwijzer voor taaldocenten. Versterken van leren in het talenonderwijs.’ Website Goesting in Leren en Werken.

[Bekijk hier de tekst]

Oorspronkelijk gekoppeld op: www.golewe.eu/main.aspx?c=GOESTING&n=501425

Deze handwijzer bundelt didactische tips voor het versterken van de leercompetenties (‘zelfkennis’, ‘zelfsturing’, ‘relateren/structureren’, ‘concretiseren’, ‘samenwerken’ en ‘kritische verwerking’) binnen het taalonderwijs. Om de didactische tips te verlevendigen werden voor elke competentie praktijkvoorbeelden uitgewerkt.