MINNEBO, V.; VERGUTS, C. (2012): ‘De talige overgang van secundair naar hoger onderwijs. Twee initiatieven 'Academisch Nederlands' nader bekeken.’ In: VAN DE MOSSELAER, H.; VAN PETEGEM, P.; VAN DIJK, D.; MICHIELS, L (Red): Goesting in leren en werken.

Deze bijdrage biedt een overzicht van enkele thema's die in het draaiboek "Academisch Nederlands - Inhoudelijke en praktische handvatten bij een begeleidingstraject Academisch Nederlands" (Golewe) uitvoerig werden behandeld. We definiëren eerst het veld van Academisch Nederlands. Daarna beschrijven we de behoefteanalyse, een belangrijke stap bij het invoeren van een begeleidingstraject. Tenslotte krijgt de lezer tips voor het ontwikkelen van leer- en hulpmateriaal en zoomen we in op taalontwikkelend lesgeven als pijler van een breed taalbeleid.