Bijscholingen beëdigd vertalen en tolken

We bieden ook vijf gespecialiseerde modules aan: jeugdrecht (4 uur - 100 euro), asielrecht (4 uur - 100 euro), taptolken (4 uur - 100 euro), videotolken en afstandstolken met oefeningen (6 uur - 180 euro), inleiding tot het werken met vertaalgeheugens (4 uur - 100 euro).

Praktisch

  • Die modules vinden plaats vanaf 8 deelnemers, en kunnen gevolgd worden door de deelnemers van de permanente vorming of door beëdigde tolken en vertalers die zich willen bijscholen.
  • De lessen worden normaal gezien over twee avonden verspreid. Precieze data zijn nog niet bekend, maar de modules vinden jaarlijks in maart of april plaats (meer info volgt jaarlijks begin februari). 
  • Wie in 2020-2021 ingeschreven was voor Beëdigd tolken kan gratis één bijscholing volgen. Meld op het inschrijvingsformulier dat je je voucher daarvoor wil gebruiken.
  • Wie nog vragen heeft over de permanente vorming of over de bijscholingen, kan mailen naar beedigd-tolken@ugent.be of  beedigd-vertalen@ugent.be. De meeste vragen worden echter op deze website beantwoord. Voor u contact opneemt, gelieve dus eerst deze webpagina en onze 'Vaak gestelde vragen' (FAQ) grondig te overlopen.

Inhoud bijscholingen

Jeugdrecht (Els De Frene)

De module behelst de belangrijkste begrippen uit het jeugdrecht alsook de meest voorkomende procedures. Om een en ander nog duidelijker te kaderen worden een aantal voorbeelddossiers besproken. Na het volgen van deze gespecialiseerde cursus weten cursisten wat een VOS en MOF is, hebben ze notie van de alimentatieverplichting en het Kinderrechtenverdrag en kunnen ze aan de slag om bijstand in deze materie te bieden.

Taptolken (meerdere lesgevers)

De module geeft cursisten een kijk op de technologie en de (deontologische) principes van het taptolken. Om het belang van die principes te illustreren, komen spelers uit de gerechtelijke wereld een paar zaken uiteenzetten waarbij ze betrokken waren en waarin taptolken een centraal element van de bewijsvoering was.

Asielrecht (Ruben Wissing)

De module gaat in op de belangrijkste begrippen en procedures uit het asielrecht. Het vluchtelingen- en het asielrecht situeren zich op het snijpunt van algemeen migratierecht en de universele mensenrechten. Terwijl regelgeving en beslissingen over wie, onder welke voorwaarden en volgens welke procedure, toegang krijgt tot het grondgebied, er mag verblijven en ervan verwijderd moet worden (migratierecht), traditioneel tot de nationale soevereiniteit van de staat behoort, kunnen mensenrechten daar beperkingen aan stellen.  Een staat mag migranten die vervolging of andere ernstige schendingen van hun meest fundamentele rechten vrezen, niet zonder meer weigeren of terugsturen. Het toegangs- en verblijfsrecht van dergelijke migranten en de procedures om een ‘internationaal beschermingsstatuut’ (asiel) te bekomen, zijn in België grotendeels geregeld door het internationale vluchtelingenrecht: de vluchtelingenstatus in het Vluchtelingenverdrag van Genève; de subsidiaire bescherming en asielprocedures in gemeenschappelijke EU-reglementering.

Video- en afstandstolken (Susan Verhulst)

De module Video- en afstandstolken’ laat deelnemers kennismaken met de verschillende configuraties (tolk bij een van de gesprekspartners of tolk volledig op afstand) en contexten (videoverhoor, rechtszitting via videoconferentie, telefoontolken). De module is theoretisch en praktisch, omdat er ook oefeningen aangeboden worden.

Inleiding tot het werken met vertaalgeheugens (Els Lefever)

Een groot deel van het vertaalwerk bestaat uit vertalen van repetitieve teksten (zoals technische handleidingen of wetteksten), die vaak zinnen of constructies bevatten die al eens eerder vertaald werden. Vertaalgeheugensystemen kunnen de vertaler helpen om deze teksten niet volledig opnieuw te moeten vertalen, maar eerdere vertalingen te hergebruiken, zodat enkel de nieuwe stukken tekst volledig vertaald moeten worden. In deze module wordt een inleiding gegeven tot het werken met vertaalgeheugens in het algemeen, en Trados in het bijzonder. Zo leer je om nieuwe vertaalgeheugens aan te maken, bestaande vertaalgeheugens te importeren en exporteren, een koppeling te maken met terminologie, en eenvoudige projectmanagementtaken uit te voeren met Trados.