Kristof De Leemans

E-mail
kristof.deleemans@ugent.be
Categorie
administratief en technisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie

Functie
beleidsadviseur
Adres
Groot-Brittanniëlaan 45, geb. B
9000 Gent
Telefoon
09 331 19 72
Telefoon Secretariaat
09 331 19 30
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.