Examensecretariaat

Algemeen

  • Examens (roosters, geattesteerde afwezigheid, resultaten, deliberaties, feedback…) 
  • Examenreglement
  • Info masterproef: in Uforamappen AX00011 (Masterproef faculteit Letteren en Wijsbegeerte) en A704050A (Masterproef)

Bijzonder statuut

Het aanvragen van examenfaciliteiten moet gebeuren voor het eerste semester uiterlijk op 11 december, voor het tweede semester doe je dat uiterlijk op 30 april, tenzij er een onverwachte functie-uitval is. Voor de tweede examenperiode gebeurt de aanvraag van de faciliteiten een week voor aanvang van de examens (dit jaar: 6 augustus). Je koppelt in Oasis zelf de faciliteiten aan de examens. Let wel: je moet beschikken over een bijzonder statuut. Meer info

Werkstudentenstatuut

Het aanvragen van examenfaciliteiten moet gebeuren vóór de start van de examenperiode (het aanvragen van een inhaalmoment vóór 1 mei, zie verder), de faciliteiten zijn omschreven in de studiefiche. Je neemt hiervoor contact op met de lesgever. Let wel: dit kan enkel als je beschikt over een statuut als werkstudent. Meer info.

Overlapping

Als je (een) overlapping(en) hebt in je examenrooster, dan mail je het formulier ‘Aanvraag inhaalmoment’ zo snel mogelijk (ten laatste drie weken voor het begin van de examenperiode) naar Nadine De Neve. Er zal dan een nieuw examenmoment worden vastgelegd waarvan je per e-mail op de hoogte wordt gebracht. Bij het niet naleven van deze procedure verlies je het recht op een afwijkende regeling.

Ziekte of overmacht

Bij overmacht (ziekte, overlijden van een familielid, …) bezorg je vóór de start van het/de betreffende examen(s), het formulier ‘Aanvraag inhaalmoment’ aan Nadine De Neve. Er zal dan een nieuw examenmoment worden vastgelegd waarvan je per e-mail op de hoogte wordt gebracht.

Niet deelnemen

Als je niet van plan bent om een examen af te leggen, dan kan je dit laten weten aan Nadine De Neve.

Bij geschil

De ombudspersoon treedt op als bemiddelaar voor studenten bij geschillen, die zowel verband kunnen houden met overtredingen van het examenreglement of de onderwijsregeling, als met “onbillijk” en/of “onredelijk” ervaren gedragingen, toestanden en beoordelingen. Bij eventuele problemen richt je je in de eerste plaats tot de betrokken lesgever en/of jaarcoördinator. Indien het probleem of geschil geen oplossing krijgt, kan je langsgaan op de ombudsdienst. Meestal kan op dat niveau een bevredigende oplossing worden gevonden. Indien dit toch niet het geval zou zijn, kan je je wenden tot de secretaris van de examencommissie.

De ombudspersoon is Johanna Hautekiet, de secretaris van de examencommissie Piet Van Poucke.

Contact

Het studentensecretariaat Toegepaste Taalkunde fungeert tijdens de examens als permanent examensecretariaat en is enkel bereikbaar via e-mail: nadine.deneve@ugent.be.