Accenten Toegepaste Taalkunde UGent?

De opleidingen Toegepaste Taalkunde voldoen aan gelijkaardige kwaliteitseisen, maar leggen toch eigen accenten. Hieronder volgen de accenten waarmee wij ons in Gent onderscheiden van een of meerdere van onze zusteropleidingen.

7 vreemde talen & Nederlands

 • We bieden de keuze uit zeven vreemde talen: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans en, een unicum in Vlaanderen, Turks;
 • We garanderen dat al onze studenten professioneel expert worden in twee vreemde talen, en bieden de mogelijkheid om een derde vreemde taal (Engels, Frans of Duits) op te frissen in de master;
 • We vragen van onze studenten een moedertaalniveau Nederlands en leiden hen dankzij een doorgedreven communicatieve training op tot multi-inzetbare professionele specialisten Nederlands;

Vertalen vanaf het eerste jaar

 • We vertalen vanaf het eerste jaar;
 • We integreren een sterke culturele en maatschappelijke component in het vreemdetalenonderwijs, tot in de masters toe;

Verplicht Erasmusverblijf

 • We garanderen dat al onze studenten kunnen deelnemen aan een Erasmus-uitwisseling, dankzij een zeer uitgebreid netwerk van internationale uitwisselingen; (helaas kan dit door Covid-19 voorlopig niet)

Technologische competenties

 • We investeren ten volle in toekomstgerichte, technologische competenties. Vertalen en communiceren gebeurt in een digitale setting, en dat leer je ook;

Stage en sollicitatiemeerdaagse

 • We integreren een uitgebreide stage in de master en bereiden je voor op je eerste stappen richting arbeidsmarkt. Dankzij je stage ervaar je in ‘real life’ de uitdaging die een professionele opdracht inhoudt, wat opdrachtgevers verwachten, hoeveel variatie het werk met zich meebrengt, tegen welk tempo en met welke hulpmiddelen je eindproducten aflevert.
 • Je overstap naar de beroepspraktijk wordt bovendien vergemakkelijkt door een sollicitatiemeerdaagse in het masterjaar, met medewerking van oud-studenten die over hun sollicitatie-ervaring en hun beroepspraktijk komen praten.

Onderwijs gebouwd op onderzoeksgroepen

 • We bouwen ons onderwijs op sterke onderzoeksgroepen die actief zijn in cruciale domeinen van de Toegepaste Taalkunde: tolkwetenschap, vertaalwetenschap, meertalige communicatie, vreemdetaalverwerving en taaltechnologie. De onderzoeksgroepen inspireren het onderwijs, én creëren kansen voor onderzoeksgerichte studenten. Verschillende van onze afgestudeerden hebben intussen binnen de eigen instelling een doctoraat behaald.

Andere troeven

 • Vanaf nu is voor elke nieuwe beëdiging en opname in het nationale register van de beëdigde tolken en vertalers een bewijs nodig van juridische kennis. De master Tolken van de UGent werd onlangs door de FOD Justitie erkend als juridische opleiding. Zij voldoet dus aan de voorwaarden vastgelegd in het KB van 30 maart 2018 en kan getuigschriften van juridische kennis uitreiken. Studenten die de master Tolken of de master Vertalen volgen, behalen dus wanneer ze afstuderen meteen ook een bewijs van juridische kennis.
 • De opleiding bezit verschillende internationale kwaliteitslabels en accreditaties:
  • De opleiding is sinds lange tijd lid van CIUTI, Conférence internationale permanente d'instituts universitaires de traducteurs et interprètes, internationaal het belangrijkste overlegorgaan voor vertaal- en tolkopleidingen.
  • De master in het Vertalen heeft als eerste in Vlaanderen het kwaliteitslabel European master in Translation (EMT) verworven (2009). Dat kwaliteitslabel wordt door de Europese Commissie toegekend aan vertaalopleidingen die voldoen aan de hoogste professionele kwaliteitsnormen.

Andere veelgestelde vragen