Is this correct?: Girls are more sensitive for a social media addiction

Researcher Tony van Rooij has reservations about the term 'social media addiction'.

02.12.2015 - Zijn meisjes gevoeliger voor een sociale media verslaving?, De Volkskrant, V4.

Zijn meisjes gevoeiliger voor een sociale mediaverslaving?