Algoritmes en AI in een medische context

(08-12-2020) Een studie naar de perceptie, mening en houding van Vlaamse burgers.

In steeds meer contexten worden data gebruikt om inschattingen te maken en suggesties te geven. De ontwikkeling van Artificiële Intelligentie (AI) en het gebruik van algoritmes wakkert die dorst naar data enkel maar aan. Zo is gepersonaliseerde content, denk maar aan de suggesties die je krijgt op Netflix of Youtube, niet meer weg te denken uit onze alledaagse online omgeving.

In de medische sector bestaan er ook systemen die inschattingen maken op basis van jouw persoonlijke data. Zo zijn er chatbots, zoals ADA health, die aan de hand van persoonsgegevens en een online conversatie een inschatting maken of je ziek bent en hiervoor naar de dokter moet. Andere systemen, zoals IBM Watson, analyseren röntgenfoto’s op basis van wetenschappelijke literatuur en patiëntgegevens om een inschatting te maken of een persoon kanker heeft en welke behandeling het meest is aangewezen. In de context van de huidige COVID-19 pandemie, worden ook steeds vaker persoonlijke gegevens zoals je locatie, je contacten en je gezondheidstoestand verzameld om een inschatting te maken van het risico op besmetting zoals de Canadese COVI app. Ook andere gegevens, zoals je stem, kunnen bijvoorbeeld door de COVID-19 Sounds app gebruikt worden om als mogelijke COVID-19 indicator te dienen.

In Vlaanderen zijn er ook steeds vaker contexten waarbij persoonlijke gegevens verzameld en gebruikt worden door organisaties om zo’n inschattingen te maken. De Vlaamse overheid investeert in allerlei AI-opportuniteiten, zo ook in de medische sector. Het is belangrijk bij te dragen aan de verdere digitalisering en hoe artificiële intelligente hier een plaats kent. Evenzeer is het belangrijk de Vlaamse burger een stem te verlenen in dit debat: Hoe staat de Vlaming tegenover slimme medische algoritmes? Welke bedrijven vertrouwen ze met welke gegevens? Welke context vinden ze aanvaardbaar en wat verwachten ze van de overheid in deze situaties? Om hier een antwoord op te formuleren hebben we in Juni 2020 een online bevraging uitgevoerd bij een representatieve sample van 1082 Vlamingen (representatief op geslacht, leeftijd en opleidingsniveau).

Lees hier het volledige rapport met alle bevindingen

Meer informatie? Contacteer: Marijn Martens, dr. Ralf De Wolf of Prof. dr. Tom Evens